Sentimeter

'n Sentimeter is 'n maateenheid en is 'n honderdste van 'n meter. Dit word afgekort as cm en uitgedruk as 10-2 m.

Liniaal wat in sentimeters uitgemerk is.

SI-veelvoude vir lengte

VeelvoudNaamSimboolVeelvoudNaamSimbool
100meterm   
101dekameterdam10–1desimeterdm
102hektometerhm10–2sentimetercm
103kilometerkm10–3millimetermm
106megameterMm10–6mikrometerµm
109gigameterGm10–9nanometernm
1012terameterTm10–12pikometerpm
1015petameterPm10–15femtometerfm
1018eksameterEm10–18attometeram
1021zettameterZm10–21zeptometerzm
1024jottameterYm10–24joktometerym

Sentimeter

\'n Sentimeter is \'n maateenheid en is \'n honderdste van \'n meter. Dit word afgekort as cm en uitgedruk as 10-2 m.