Ongeronde oop agterklinker

Klinkers
Sien ook: IFA, Konsonante
 VoorNaby-voorSentraalNaby-agterAgter
Geslote
Blank vowel trapezoid.svg
i · y
ɨ · ʉ
ɯ · u
ɪ · ʏ
e · ø
ɘ · ɵ
ɤ · o
ɛ · œ
ɜ · ɞ
ʌ · ɔ
a · ɶ
ɑ · ɒ
  Naby-geslote
Geslote-mid
Mid
Oop-mid
Naby-oop
Oop
Waar simbole in pare voorkom verteenwoordig
die een na regs 'n geronde klinker.
IFA – getal305
IFA – textɑ
Entiteitɑ
X-SAMPAA
KirshenbaumA

Die ongeronde oop agterklinker is 'n soort klinkerklank wat in sommige gesproke tale gebruik word. Die klank word in die Internasionale Fonetiese Alfabet deur die simbool [ɑ] voorgestel en die ekwivalente X-SAMPA simbool is A.

Die simbool ɑ word script a genoem omdat dit die ekstra hakie van die gedrukte letter 'a' ontbreek, wat ooreenstem met 'n ander klinker, die ongeronde oop voorklinker.

Eienskappe

  • Die klinkerhoogte is oop, wat beteken dat die tong so ver as moontlik van die verhemelte af geposisioneer is.
  • Die klinkerposisie is agter, wat beteken dat die tong so ver agter as moontlik in die mond geposisioneer word, sonder om 'n versperring te veroorsaak wat sou veroorsaak dat dit as 'n konsonant geklassifiseer sou word.
  • Die ronding is ongerond, wat beteken dat die lippe nie gerond is nie.

Voorkoms

TaalWoordIFABetekenisNotas
Nederlandsbad[bɑt] 'bad'Klinker posie wissel in verskillende dialekte
EngelsAlgemene Amerkaanse Engelsspa[spɑ̟ː] 'spa'
Finskana[kɑnɑ] 'hen'
Frans[1]pâte[pɑt] 'deeg'Slegse in dialekte wat 'n onderskeid tref tussen pâte en patte. Sien Franse fonologie
DuitsTag[tɑːk]'dag'In baie dialekte
Hongaarsbal[bɑ̽l] 'links'
Noorshat[hɑːt] 'haat'
PlautdietschGott[gɑ̽t]'God'
Russies[2]палка[ˈpɑɫkə] 'stick'Kom slegs voor /ɫ/ en na 'n ongepalatiliseerde konsonante voor.
Sweedshаt[ˈhɑːt] 'haat'

Verwysings

Bibliografie

  • Fougeron, Cecile & Caroline L Smith (1993), "Illustrations of the IPA:French", Journal of the International Phonetic Association 23(2): 73-76
  • Jones, Daniel & Ward Dennis (1969), The Phonetics of Russian, Cambridge University Press
  • Shosted, Ryan K. & Chikovani Vakhtang (2006), "Standard Georgian", Journal of the International Phonetic Association 36(2): 255-264
  • Thelwall, Robin (1990), "Illustrations of the IPA: Arabic", Journal of the International Phonetic Association 20(2): 37-41

Ongeronde oop agterklinker

Die ongeronde oop agterklinker is \'n soort klinkerklank wat in sommige gesproke tale gebruik word. Die klank word in die Internasionale Fonetiese Alfabet deur die simbool [ɑ] voorgestel en die ekwivalente X-SAMPA simbool is A.