Чад

ЧадАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр – Нджамена. Нэбгырэ млн 11 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 284 000 км². БзэшъхьаIэхэр – арапыбзэ, францыбзэ.

Чадым и нып
Чадыр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр – Идрис Деби.

Хэгъэгу тхьаматэр – Кальзеубе Пахими Деубе.

ГеографиехэӀэзыхь

Гъунэгъухэр: Нигер, Нигерие, Камерун, Судан, Ливие, Гурыт Африкэ Республикэ.

Африкэм ыкум ит.

ТарихъхэӀэзыхь

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.

🔥 Top keywords: