Ганэ

Ганэ, Республикэу ГанэАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Аккра. Нэбгырэ млн 25 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 238 537 км². БзэшъхьаIэхэр - англыбзэ.

Ганэм и нып
Ганэр картым тетэу

Къэрал лIышъхьэр - Джон Драмани Махама. Хэгъэгу тхьаматэр - Квеси Амиссах-Артур.

ГеографиехэӀэзыхь

Гъунэгъухэр: Кот-д-Ивуар, Буркина-Фасо, Того.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI. Атлант Океаным ыIушъо тет.

ТарихъхэӀэзыхь

Хэгъэгум и карт
Хэгъэгум и дэхагъэ

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.

🔥 Top keywords: