Du học ngành Kiến trúc, Trung Quốc

Danh sách 69 trường đại học ngành Kiến trúc, Trung Quốc

Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top trường đại học tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Thiên Tân

Đại học Bách khoa Thiên Tân

Tiangong University - TGU
Địa chỉ: 399 Binshui W Rd, Xiqing District, Tianjin, China, 300387

Thiên Tân

Đại học Nam Khai

Nankai University - NKU
Địa chỉ: 94 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, China, 300071

Du Học Trung Quốc Ngành Kiến Trúc - Học Bổng Du Học Ngành Kiến Trúc 2022 - Các Trường đại Học Kiến Trúc ở Trung Quốc

Top