Microsoft’s Excel นั้นเป็นโปรแกรม spreadsheet ที่มีหลากหลายฟังก์ชั่นที่คงตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ของคุณไว้ให้สม่ำเสมอ ถ้าคุณมีชื่อต่างๆ ที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) อยู่ คุณก็สามารถใช้ฟังก์ชั่น “flash fill” ใน Excel 2013 เปลี่ยนตัวอักษรแรกของชื่อกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (capitalize) ได้ แต่ถ้าคุณอยากให้ข้อความทั้งหมดกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (uppercase) คุณก็ต้องใช้ฟังก์ชั่น UPPER เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมด หรือฟังก์ชั่น PROPER เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรก

วิธีการ 1
วิธีการ 1 ของ 4:
ใช้ฟังก์ชั่น Uppercase

 1. 1
  พิมพ์ชื่อหรือข้อความทั้งหมดลงไปในคอลัมน์ของ worksheet. เวลาใช้ฟังก์ชั่นนี้จะพิมพ์ตัวเล็ก-ใหญ่แบบไหนก็ตามสะดวก เพราะยังไงข้อความในเซลล์จะถูกเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอยู่แล้ว
 2. 2
  เพิ่มคอลัมน์ใหม่ขวามือของคอลัมน์เดิมที่มีข้อความ. คลิกตัวอักษรด้านบนคอลัมน์ที่มีข้อความ แล้วคลิกขวา จากนั้นเลือก “Insert”
 3. 3
  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เซลล์ขวามือ. คุณต้องใส่สูตรที่มีฟังก์ชั่น uppercase ลงในเซลล์นี้
 4. 4
  คลิกปุ่มฟังก์ชั่นที่แถบเครื่องมือด้านบน. จะเป็นสัญลักษณ์ epsilon สีน้ำเงิน หน้าตาเหมือนตัว “E” แล้วแถบสูตร (formula bar หรือ fx) ก็จะเด่นขึ้นมา ให้คุณพิมพ์ฟังก์ชั่นลงไปได้
 5. 5
  เลือกฟังก์ชั่นที่เขียนว่า “UPPER” หรือพิมพ์คำว่า “UPPER” ลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับในแถบสูตร.
  • พอคลิกปุ่มฟังก์ชั่นแล้ว จะมีคำว่า “SUM” โผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วให้แทนที่ “SUM” ด้วย “UPPER” เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่น [1]
 6. 6
  พิมพ์ตำแหน่งเซลล์ในวงเล็บหลังคำว่า UPPER. ถ้าข้อความของคุณอยู่ในคอลัมน์แรกและแถวแรก แถบฟังก์ชั่นจะเป็น “=UPPER(A1)”
 7. 7
  กดปุ่ม “Enter. ข้อความในเซลล์ A1 จะไปโผล่ในเซลล์ B1 โดยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 8. 8
  คลิกเคอร์เซอร์ของคุณที่กล่องเล็กๆ มุมขวาล่างของเซลล์. ให้ลากกล่องนั้นไปที่ล่างสุดของคอลัมน์ เพื่อให้ข้อความแต่ละเซลล์ในคอลัมน์แรกถูก copy ไปที่คอลัมน์ที่ 2 แบบตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 9. 9
  เช็คว่าทุกข้อความถูก copy ไปลงคอลัมน์ 2 หมดแล้ว. ให้คุณไฮไลต์คอลัมน์เหนือข้อความที่ถูกต้องโดยคลิกที่ตัวอักษรด้านบนของคอลัมน์นั้น แล้วคลิกเมนู “Edit” จากนั้นคลิก “Copy” แล้วคลิกเมนู “Edit” ที่ขยายลงมาแล้วเลือก “Paste Values”
  • ขั้นตอนนี้จะแทนสูตรด้วยค่า (value) คุณจะได้ลบข้อความคอลัมน์แรกได้
 10. 10
  เช็คว่าข้อความเดิมกลับมาโผล่ในคอลัมน์แล้ว. ลบคอลัมน์แรกทิ้งไปโดยคลิกขวาที่ตัวอักษรด้านบนของคอลัมน์ แล้วเลือก “Delete” จากลิสต์ที่ขยายลงมา
  โฆษณา

วิธีการ 2
วิธีการ 2 ของ 4:
ใช้ฟังก์ชั่น Proper Name

 1. 1
  พิมพ์ข้อความลงไปในคอลัมน์แรกของ spreadsheet. ฟังก์ชั่นนี้จะเปลี่ยนตัวอักษรแรกของข้อความแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 2. 2
  เพิ่มคอลัมน์ใหม่. คลิกขวาที่ตัวอักษรประจำคอลัมน์แรก แล้วเลือก “Insert” จากในเมนูที่ขยายลงมา
 3. 3
  เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เซลล์ขวามือของเซลล์แรกที่มีข้อความ. คลิกปุ่มสูตร จะเป็นสัญลักษณ์ epsilon สีน้ำเงินในแถบเครื่องมือด้านบน
 4. 4
  คลิกที่แถบสูตร. หรือก็คือช่องค้นหาที่อยู่หลังสัญลักษณ์ “fx” ด้านบนของ spreadsheet นั่นแหละ แล้วพิมพ์คำว่า “PROPER” ลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับ
  • ถ้าคำว่า “SUM” โผล่ขึ้นมาในแถบสูตรเองโดยอัตโนมัติ ให้แทนที่ด้วยคำว่า “PROPER” เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่น
 5. 5
  พิมพ์ตำแหน่งเซลล์แรกที่มีข้อความลงไปในวงเล็บ หลังคำว่า “PROPER. เช่น คุณจะได้ออกมาเป็น “=PROPER(A1)”
 6. 6
  กดปุ่ม “Enter. เท่านี้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำในเซลล์ก็น่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วมาโผล่อยู่ในคอลัมน์ขวามือของข้อความเดิม ส่วนข้อความที่เหลือจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก [2]
 7. 7
  คลิกกล่องมุมขวาล่างของเซลล์. แล้วลากลงไปจนสุดคอลัมน์ที่มีข้อความต้นฉบับ จากนั้นปล่อยเมาส์ เท่านี้ข้อความก็จะถูก copy ไปโดยที่ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 8. 8
  คลิกที่ตัวอักษรประจำคอลัมน์ขวาเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์. จากนั้นคลิกเมนู “Edit” แล้วเลือก “Copy” สุดท้ายให้คลิกปุ่ม Paste ในเมนูที่ขยายลงมา แล้วเลือก “Paste Values”
  • เซลล์ที่ใช้สูตรจะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่ต้องการ แค่นี้คุณก็ลบคอลัมน์แรกไปได้เลย
 9. 9
  คลิกขวาที่คอลัมน์แรก. เลือก “Delete” เพื่อลบข้อความ ให้เหลือแต่ข้อความใหม่ที่ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามต้องการ
  โฆษณา

วิธีการ 3
วิธีการ 3 ของ 4:
ใช้ Flash Fill ใน Excel 2013

 1. 1
  ให้ใช้วิธีนี้ถ้าชุดข้อความของคุณเป็นชื่อเฉพาะ. โดยพิมพ์ลงใน Excel แบบตัวพิมพ์เล็ก ฟังก์ชั่น flash fill จะอ่านแล้วเปลี่ยนชื่อให้ตัวอักษรแรกของชื่อกับนามสกุลกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 2. 2
  พิมพ์ชื่อที่ต้องการด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด. พิมพ์ชื่อลงไปในคอลัมน์เดียวกัน และมีคอลัมน์ว่างไว้ทางขวาของรายชื่อ
  • ถ้าตอนนี้คุณไม่มีคอลัมน์ว่างทางขวามือ ให้คลิกขวาที่ตัวอักษรประจำคอลัมน์ที่มีรายชื่อ แล้วเลือก “Insert” จะมีคอลัมน์ว่างโผล่ขึ้นมาทางขวาเอง
 3. 3
  คลิกเซลล์ขวามือของชื่อแรก. เช่น ถ้าชื่อแรกที่เป็นตัวพิมพ์เล็กของคุณอยู่ในเซลล์ A1 ก็ต้องคลิกที่เซลล์ B1
 4. 4
  พิมพ์ชื่อเดิมของเซลล์ A1 ลงไป แต่ให้ตัวแรกของชื่อกับนามสกุลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย. เช่น ถ้าเซลล์แรกเป็น “joe biggins” ก็ให้พิมพ์ว่า “Joe Biggins” ในเซลล์ขวามือ จากนั้นกด “Enter”
 5. 5
  ไปที่เมนู “Data” แล้วเลือก “Flash Fill. โปรแกรมจะเรียนรู้รูปแบบนี้แล้วเปลี่ยนชุดข้อมูลที่เหลือในแบบเดียวกัน หรือคุณจะใช้รหัสลัดว่า “Control” กับตัว “E” เพื่อใช้ฟังก์ชั่น Flash Fill ก็ได้เหมือนกัน [3]
 6. 6
  ลบคอลัมน์เดิมที่ชื่อเป็นตัวพิมพ์เล็ก. เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน ให้คุณคลิกอักษรประจำคอลัมน์แรกที่มีชื่อตัวพิมพ์เล็ก คลิกขวาแล้วกด “delete” เพื่อลบให้เหลือแต่รายชื่อที่ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้ว
  • ดูให้ดีว่าฟังก์ชั่น Flash Fill เปลี่ยนทุกรายชื่อครบถ้วนแล้วก่อนลบคอลัมน์แรกทิ้ง
  โฆษณา

วิธีการ 4
วิธีการ 4 ของ 4:
ใช้ Word

 1. 1
  อีกวิธีใส่สูตร Excel เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์อย่างรวดเร็วก็คือ.
 2. 2
  เปิดเอกสาร Word เปล่าๆ ขึ้นมา.
 3. 3
  ใน Excel ให้ลากคลุมเซลล์ที่คุณจะเปลี่ยนตัวพิมพ์.
 4. 4
  Copy เซลล์ (กด Control "C").
 5. 5
  Paste ลงเอกสาร Word (กด Control "V").
 6. 6
  ลากคลุมข้อความทั้งหมดในเอกสาร Word.
 7. 7
  คลิกเมนู "Change Case" ที่ขยายลงมาจาก tab "Home".
 8. 8
  เลือกรูปแบบตัวอักษรตามต้องการ เช่น Sentence case, lowercase, UPPERCASE, Capitalize Each Word, tOGGLE cASE.
 9. 9
  พอเปลี่ยนตัวพิมพ์แล้ว ให้ลากคลุมข้อความทั้งหมด แล้ว copy/paste กลับลงใน Excel.
 10. 10
  ทุกขั้นตอนที่ว่ามาใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเอง.
  โฆษณา

เคล็ดลับ

 • เวลาใช้สูตร ให้พิมพ์ชื่อฟังก์ชั่นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเสมอ เช่น พิมพ์ UPPER เพื่อเปลี่ยนทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ถ้าพิมพ์ “Upper” จะไม่ได้ผล
โฆษณา

สิ่งของที่ใช้

 • เมาส์

บทความวิกิฮาวอื่น ๆ ที่่เกี่ยวข้อง

ลบหน้าว่างใน Word
Wiki How To ไท: พิมพ์สัญลักษณ์ X Bar ในโปรแกรม Wordพิมพ์สัญลักษณ์ X Bar ในโปรแกรม Word
Wiki How To ไท: หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วย Excel 2007หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วย Excel 2007
Wiki How To ไท: แทรกรูปภาพใน Excel ให้มีขนาดพอดีกับเซลล์โดยอัตโนมัติแทรกรูปภาพใน Excel ให้มีขนาดพอดีกับเซลล์โดยอัตโนมัติ
Wiki How To ไท: ทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Wordทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
Wiki How To ไท: สร้างกราฟเส้นใน Microsoft Excelสร้างกราฟเส้นใน Microsoft Excel
Wiki How To ไท: ใส่เครื่องหมายถูกในโปรแกรมเวิร์ด (Word)ใส่เครื่องหมายถูกในโปรแกรมเวิร์ด (Word)
Wiki How To ไท: ใส่เส้นประใน Wordใส่เส้นประใน Word
Wiki How To ไท: พิมพ์ข้อความในไฟล์ PDFพิมพ์ข้อความในไฟล์ PDF
Wiki How To ไท: พิมพ์ตัวเลขในวงกลมด้วย Microsoft Wordพิมพ์ตัวเลขในวงกลมด้วย Microsoft Word
Wiki How To ไท: เชื่อมต่อ Sheet ต่างๆ ใน Excel เข้าด้วยกันเชื่อมต่อ Sheet ต่างๆ ใน Excel เข้าด้วยกัน
Wiki How To ไท: ใส่เส้นตรงใน Wordใส่เส้นตรงใน Word
Wiki How To ไท: เพิ่มฟอนต์ใน Microsoft Wordเพิ่มฟอนต์ใน Microsoft Word
Wiki How To ไท: ใส่ Check Box ใน Wordใส่ Check Box ใน Word
โฆษณา

เกี่ยวกับวิกิฮาวนี้

Wiki How To ไท: ทีมงานวิกิฮาว
ร่วมเขียน โดย:
นักเขียนในทีมวิกิฮาว
บทความนี้ร่วมเขียนโดยเหล่าบรรณาธิการและนักวิจัยที่ผ่านการฝึกฝนมาเพื่อความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา

ทีมผู้จัดการด้านเนื้อหาของวิกิฮาว จะตรวจตราผลงานจากทีมงานด้านเนื้อหาของเราเพื่อความมั่นใจว่าบทความทุกชิ้นได้มาตรฐานตามที่เราตั้งไว้ บทความนี้ถูกเข้าชม 131,762 ครั้ง
หมวดหมู่: ออฟฟิศ

วิธีการ เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel - Wiki How ไท

Microsoft’s Excel นั้นเป็นโปรแกรม spreadsheet ที่มีหลากหลายฟังก์ชั่นที่คงตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ของคุณไว้ให้สม่ำเสมอ ถ้าคุณมีชื่อต่างๆ ที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) อยู่ คุณก็สามารถใช้ฟังก์ชั่น “flash fill” ใน Excel 2013 เปลี่ยนตัวอักษรแรกของชื่อกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (capitalize) ได้ แต่ถ้าคุณอยากให้ข้อความทั้งหมดกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (uppercase) คุณก็ต้องใช้ฟังก์ชั่น UPPER เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมด หรือฟังก์ชั่น PROPER เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรก

มีการเข้าถึงหน้านี้ 131,762 ครั้ง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณไหม

โฆษณา