Kilometer per timme

Kilometer per timme, kilometer i timmen, betecknat km/tim (eller km/h i internationella och strikt tekniska sammanhang), är en måttenhet för hastighet. Den används till exempel för att definiera fordons och spårfarkosters hastighet och internationellt är det den vanligaste beteckningen för hastighetsmätare och fartbegränsningar för vägfordon.[1] Enheten kan härledas ur SI-enheterna meter och sekund.

Enheten kilometer per timme har använts i spårbundna fordon åtminstone sedan 1840-talet, bland annat i The Practical Mechanic and Engineer's Magazine.[2][3]

Wiki SvenskaWiki DeutschWiki English Förkortningar. Läst 19 augusti 2017. 
  • ^ ”Kilometres Per Hour - History & Background Information”. www.mphtokph.com. http://www.mphtokph.com/kph.htm. Läst 22 augusti 2017. 
  • ^ The Practical Mechanic and Engineer's Magazine. Published at the Mechanic's Magazine Office. 1846. http://books.google.cat/books?id=1bc5AQAAMAAJ. Läst 22 augusti 2017. 
  • ^ ”Correct SI-metric usage” (på amerikansk engelska). www.us-metric.org. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170822134440/http://www.us-metric.org/correct-si-metric-usage/. Läst 19 augusti 2017. 
  • ^ ”Språkrådet, skrivregler”. Arkiverad från originalet den 8 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170708150317/http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf. Läst 22 augusti 2017. 
  • ^ [a b] ”Vindhastighet”. SMHI. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindhastighet-1.255. Läst 22 augusti 2017. 
  • 🔥 Top keywords:

    Kilometer per timme

    Kilometer per timme, kilometer i timmen, betecknat km/tim (eller km/h i internationella och strikt tekniska sammanhang), är en måttenhet för hastighet. Den används till exempel för att definiera fordons och spårfarkosters hastighet och internationellt är det den vanligaste beteckningen för hastighetsmätare och fartbegränsningar för vägfordon. Enheten kan härledas ur SI-enheterna meter och sekund.