Ostrivec

Áá
Éé
Íí
Óó
Úú

Ostrívec (´) je grafično znamenje, oziroma ločevalno znamenje (diakritično znamenje), ki se uporablja v mnogih pisavah novejših jezikov, katerih pisava in abeceda izvira iz latinice. Beseda akute, ki jo nekateri jeziki uporabljajo za oznako ostrivca (prim. nemščina akut, angleščina acute accent, italijanščina accento acuto, španščina acento agudo), izvira iz latinske besede acutus (oster), kar izhaja iz grške besede ὀξύς: oxýs.

Wiki SlovenščinaWiki DeutschWiki English Ostrivec v slovenščini Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. www.fran.si/pravopis8, 7. 2. 2023.

🔥 Top keywords:

Ostrivec

Ostrívec (´) je grafično znamenje, oziroma ločevalno znamenje (diakritično znamenje), ki se uporablja v mnogih pisavah novejših jezikov, katerih pisava in abeceda izvira iz latinice. Beseda akute, ki jo nekateri jeziki uporabljajo za oznako ostrivca (prim. nemščina akut, angleščina acute accent, italijanščina accento acuto, španščina acento agudo), izvira iz latinske besede acutus (oster), kar izhaja iz grške besede ὀξύς: oxýs.