Bakterie

domena organizmów bezjądrowych

Bakterie (łac. bacteria, od gr. βακτήριον baktērion "pałeczka, laseczka") – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobną domenę. Są to najczęściej jednokomórkowce (choć istnieją też prymitywne formy wielokomórkowe[5]), często tworzą kolonie i mają budowę prokariotyczną. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia.

Bakterie
Ilustracja
Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli)
Systematyka
Domena

bakterie

Nazwa systematyczna
Bacteria Woese, Kandler i Wheelis, 1990[1]
Synonimy
 • Eubacteria Woese i Fox, 1977>[2]
 • Neobacteria Möhn, 1984[3]
 • Bacteriobiota Luketa, 2012[4]
Salmonella typhimurium – preparat mikroskopowy barwiony metodą Grama
Wyhodowane z próbek wody mikroorganizmy na pożywce agarowej

Cechą charakterystyczną budowy komórek bakteryjnych jest brak otoczonych błoną organelli, takich jak jądro komórkowe czy mitochondrium, które występują u wszystkich innych organizmów żywych – grzybów, roślin, protistów i zwierząt. Wielkość komórek bakterii mieści się w zakresie od 0,175 μm u Mycoplasma do 750 μm u Thiomargarita namibiensis[6]. Mogą mieć różne kształty, np. kulisty, pałeczkowaty lub spiralny. Niektóre bakterie potrafią łączyć się ze sobą, tworząc luźne, charakterystyczne układy przestrzenne (np. pakietowce, paciorkowce, trychomy).

Bakterie występują we wszystkich biotopach. Można je spotkać w glebie, w innych organizmach i w wodzie, na lodowcach Antarktydy i wokół oceanicznych kominów hydrotermalnych. Występują także na terenach radioaktywnych, co udowodnił eksperyment, w czasie którego bakterie poddawano działaniu promieniowania jonizującego[7]. W jednym gramie gleby można znaleźć nawet 40 milionów komórek tych organizmów, a około milion w mililitrze wody słodkiej. Na Ziemi jest w przybliżeniu pięć kwintylionów (5x1030) bakterii, które stanowią znaczną część biomasy planety[8].

Dotąd nie udało się opisać wszystkich bakterii. Przyczyną jest ogromna różnorodność tej grupy organizmów, ich małe rozmiary oraz problem z przetrzymywaniem w laboratoriach – gatunki z około połowy gromad nie mogą być hodowane[9].

Pod względem sposobu odżywiania się, można je podzielić na heterotrofy i autotrofy, a także symbionty, komensale i pasożyty. Niejednokrotnie stawały się endosymbiontami.

Bakterie odgrywają ważną rolę w obiegu biogennych pierwiastków (są destruentami). Biorą udział w podtrzymywaniu wszystkich cykli biogeochemicznych (np. obiegu azotu) oraz w procesach fermentacji i gnicia. Jako symbionty żyjące w organizmach zwierząt, w tym ludzi, odpowiadają m.in. za trawienie pokarmów, umożliwiając lub przynajmniej ułatwiając w ten sposób ich odżywianie. Są producentami różnych ważnych dla funkcjonowania ekosystemu substancji, np. niektórych witamin dla konsumentów. Niektóre bakterie mogą zakłócać funkcjonowanie organizmów, powodując u nich choroby. W przemyśle i biotechnologii bakterie są niezwykle cenione, w tym przy biologicznym oczyszczaniu ścieków (jako główny element osadu czynnego) oraz przy wytwarzaniu produktów spożywczych, np. jogurtu i sera. Stosunkowo łatwo poddają się manipulacjom genetycznym, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym do produkcji peptydów i białek, które trudno uzyskać z innych źródeł. Modyfikowane genetycznie bakterie są producentami, między innymi, insuliny (stosowanej jako lek w terapii cukrzycy).

Wiki PolskiWiki DeutschWiki English Historia bakteriologii Rodzina Vibrionides Bory de Saint Vincent, 1824 obejmowała w większości organizmy nieprzynależące do bakterii, którym jednakże odpowiadały rodzaje: Vibrio oraz Melanella (Bacterium + Spirillum). Przypisy obok.
 • sekcja ⟨łac. sectio⟩ – kategoria systematyczna w tym kontekście nadrzędna wobec rodzaju a podrzędna wobec rodziny, choć we współczesnej bakteriologii nadrzędna wobec gatunku a podrzędna wobec rodzaju
 • będących pałeczkami niezdolnymi do tworzenia endospor
 • Perty (słusznie) kwestionował przynależność rodzaju Spirodiscus do bakterii, argumentując, iż może on skupiać zarodniki grzybów.
 • liczba widniejąca na stronie internetowej GTDB będąca wynikiem łączenia grup o jednakowych nazwach różniących się jedynie dodatkową literą (np. Verrucomicrobia z Verrucomicrobia A), przypis obok
 • Większość poniższych opisów czerpie z przypisu obok; ewentualne inne źródła również są podane; przypisy dotyczą również koloru komórki.
 • Abyssubacteria, Aureabacteria, Bdellovibrionta C, Bdellovibrionta D, Bipolaricaulota, Caldatribacteriota, Calescibacteriota, Delongbacteria, Desantisbacteria, Desulfobacterota B, Desulfobacterota C, Desulfobacterota D, Dormibacterota, Edwardsbacteria, Eisenbacteria, Fermentibacterota, Firestonebacteria, Firmicutes G, Gemmatimonadota A, Goldbacteria, Krumholzibacteriota, Lindowbacteria, Marinisomatota, Moduliflexota, Muirbacteria, Myxococcota A, Myxococcota B, Nitrospinota A, Nitrospinota B, Patescibacteria, Riflebacteria, Schekmanbacteria, Sumerlaetota, Tectomicrobia, Thermodesulfidobacterota, Wallbacteria, Zixibacteria, 4572-55, AABM5-125-24, ARS69, B130-G9, B64-G9, BMS3Abin14, CG03, CG2-30-53-67, CG2-30-70-394, CSP1-3, CSSED10-310, DTU030, FCPU426, FEN-1099, GCA-001730085, J088, KSB1, NPL-UPA2, OLB16, RBG-13-66-14, RUG730, SAR324, SLNR01, SURF-8, SZUA-182, SZUA-79, T1SED10-198M, TA06, TA96 A, UBA10199, UBA2233, UBA3054, UBA6262, UBA9089, UBP13, UBP14, UBP15, UBP17, UBP18, UBP4, UBP6, UBP7, UBP7 A, WOR-3
 • Wiki PolskiWiki DeutschWiki English Przypisy Alessandro Minelli, Biological Systematics, Dordrecht: Springer Netherlands, 1994, s. 218–219, DOI10.1007/978-94-011-9643-7, ISBN 978-0-412-62620-3 [dostęp 2021-04-15] (ang.).
 • Stefan Luketa, New views on the megaclassification of life, „Protistology”, 7 (14), 2012, s. 218–237 (ang.).
 • a b c Nicholas A. Lyons, Roberto Kolter, On The Evolution of Bacterial Multicellularity, „Current opinion in microbiology”, 24, 2015, s. 21–28, DOI10.1016/j.mib.2014.12.007, ISSN 1369-5274, PMID25597443, PMCIDPMC4380822 [dostęp 2021-03-11].
 • HN. Schulz, BB. Jorgensen. Big bacteria.. „Annu Rev Microbiol”. 55, s. 105-37, 2001. DOI: 10.1146/annurev.micro.55.1.105. PMID: 11544351. 
 • JK. Fredrickson, JM. Zachara, DL. Balkwill, D. Kennedy i inni. Geomicrobiology of High-Level Nuclear Waste-Contaminated Vadose Sediments at the Hanford Site, Washington State. „Applied and Environmental Microbiology”. 70 (7), s. 4230–41, lipiec 2004. DOI: 10.1128/AEM.70.7.4230-4241.2004. PMID: 15240306. [dostęp 2008-08-30]. 
 • Whitman WB., Coleman DC., Wiebe WJ. Prokaryotes: the unseen majority. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 95 (12), s. 6578–83, czerwiec 1998. PMID: 9618454. 
 • Rappé MS., Giovannoni SJ. The uncultured microbial majority. „Annual Review of Microbiology”. 57, s. 369–94, 2003. DOI: 10.1146/annurev.micro.57.030502.090759. PMID: 14527284. 
 • Porter JR., van Leeuwenhoek A. Antony van Leeuwenhoek: tercentenary of his discovery of bacteria. „Bacteriological Reviews”. 40 (2), s. 260–9, czerwiec 1976. PMID: 786250. 
 • Anthony Leewenhoeck. An Abstract of a Letter from Mr. Anthony Leewenhoeck at Delft, Dated Sep. 17. 1683. Containing Some Microscopical Observations, about Animals in the Scurf of the Teeth, the Substance Call’d Worms in the Nose, the Cuticula Consisting of Scales. „Philosophical Transactions”. 14, s. 568-574, 1684. Royal Society Publishing. DOI: 10.1098/rstl.1684.0030. [dostęp 2008-11-22]. 
 • a b Online Etymology Dictionary. [dostęp 2008-09-03].
 • Louis Pasteur, Jourbert Chamberland. The Germ Theory and Its Applications to Medicine and Surgery. „Comptes Rendus de l' Academie des Sciences”. lxxxvi, s. 1037-43, 1878-04-29. [dostęp 2008-09-03]. 
 • The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1905. [dostęp 2008-09-03].
 • O’Brien SJ., Goedert JJ. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. „Current Opinion in Immunology”. 8 (5), s. 613–8, październik 1996. PMID: 8902385. 
 • Thurston AJ. Of blood, inflammation and gunshot wounds: the history of the control of sepsis. „The Australian and New Zealand Journal of Surgery”. 70 (12), s. 855–861, 2000. DOI: 10.1046/j.1440-1622.2000.01983.x. PMID: 11167573. 
 • Schwartz RS., Ehrlich P. Paul Ehrlich’s magic bullets. „The New England Journal of Medicine”. 350 (11), s. 1079–1080, 2004. DOI: 10.1056/NEJMp048021. PMID: 15014180. 
 • Amanda Yarnell. Salvarsan. „Chemical & Engineering News”. 83 (25), 20 czerwca 2005. 
 • Paul Ehrlich: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908. Nobelprize.org. [dostęp 2008-09-05]. (ang.).
 • a b F.D. Ciccarelli, Toward Automatic Reconstruction of a Highly Resolved Tree of Life, „Science”, 311 (5765), 2006, s. 1283–1287, DOI10.1126/science.1123061, ISSN 0036-8075 [dostęp 2021-03-10] (ang.).
 • a b Jenna Morgan Lang, Aaron E. Darling, Jonathan A. Eisen, Phylogeny of Bacterial and Archaeal Genomes Using Conserved Genes: Supertrees and Supermatrices, „PLOS One”, 8 (4), 2013, e62510, DOI10.1371/journal.pone.0062510, ISSN 1932-6203, PMID23638103, PMCIDPMC3636077 [dostęp 2021-03-10] (ang.).
 • Piero Cammarano i inni, The Archaea Monophyly Issue: A Phylogeny of Translational Elongation Factor G(2) Sequences Inferred from an Optimized Selection of Alignment Positions, „Journal of Molecular Evolution”, 49 (4), s. 524–537, ISSN 0022-2844 [dostęp 2021-03-10] (ang.).
 • Evolution: Two Domains of Life or Three?, „Current Biology”, 30 (4), 2020, R177–R179, DOI10.1016/j.cub.2020.01.010, ISSN 0960-9822 [dostęp 2021-03-10] (ang.).
 • E. Mayr, Two empires or three?, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 95 (17), 1998, s. 9720–9723, DOI10.1073/pnas.95.17.9720, ISSN 0027-8424, PMID9707542 [dostęp 2021-03-10].
 • Thomas Cavalier-Smith, The Neomuran Revolution and Phagotrophic Origin of Eukaryotes and Cilia in the Light of Intracellular Coevolution and a Revised Tree of Life, „Cold Spring Harbor Perspectives in Biology”, 6 (9), 2014, a016006, DOI10.1101/cshperspect.a016006, ISSN 1943-0264, PMID25183828 [dostęp 2021-03-10] (ang.).
 • James A. Lake i inni, Genome beginnings: rooting the tree of life, „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”, 364 (1527), 2009, s. 2177–2185, DOI10.1098/rstb.2009.0035, ISSN 0962-8436, PMID19571238, PMCIDPMC2873003 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Ruben E. Valas, Philip E. Bourne, The origin of a derived superkingdom: how a gram-positive bacterium crossed the desert to become an archaeon, „Biology Direct”, 6, 2011, s. 16, DOI10.1186/1745-6150-6-16, ISSN 1745-6150, PMID21356104, PMCIDPMC3056875 [dostęp 2021-03-16].
 • Emmanuel G. Reynaud, Damien P. Devos, Transitional forms between the three domains of life and evolutionary implications, „Proceedings. Biological Sciences”, 278 (1723), 2011, s. 3321–3328, DOI10.1098/rspb.2011.1581, ISSN 1471-2954, PMID21920985, PMCIDPMC3177640 [dostęp 2021-03-16].
 • FrankG. Rodgers i inni, Intercellular structure in a many-celled magnetotactic prokaryote, „Archives of Microbiology”, 154 (1), 1990, DOI10.1007/BF00249172, ISSN 0302-8933 [dostęp 2021-03-11] (ang.).
 • Carolina N. Keim i inni, Multicellular life cycle of magnetotactic prokaryotes, „FEMS Microbiology Letters”, 240 (2), 2004, s. 203–208, DOI10.1016/j.femsle.2004.09.035, ISSN 0378-1097 [dostęp 2021-03-11] (ang.).
 • a b Fernanda Abreu i inni, ‘Candidatus Magnetoglobus multicellularis’, a multicellular, magnetotactic prokaryote from a hypersaline environment, „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology,”, 57 (6), 2007, s. 1318–1322, DOI10.1099/ijs.0.64857-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-10].
 • Masashi Yamaguchi, Cedric O’Driscoll Worman, Deep-sea microorganisms and the origin of the eukaryotic cell, „Japanese Journal of Protozoology”, 47 (1, 2), web.archive.org, 2014 [dostęp 2021-03-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-09].
 • Marc Facciotti, Cellular Structure of Bacteria and Archaea, Biology LibreTexts, 29 marca 2019 [dostęp 2021-03-11] (ang.).
 • Nicoletta Lanese: Biggest bacterium ever discovered amazes scientists with its complexity. Live Science. [dostęp 2022-02-27]. (ang.).
 • Ed Yong, Mikrobiom. Najmniejsze organizmy, które rządzą światem, wyd. I, tłum. Magdalena Rabsztyn-Anioł, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 35, ISBN 978-83-233-4358-5.
 • Heide N. Schulz, Bo Barker Jørgensen. Big Bacteria. „Annual Review of Microbiology”. 55, s. 105-137, 2001. DOI: 10.1146/annurev.micro.55.1.105. 
 • Robertson J, Gomersall M, Gill P. Mycoplasma hominis: growth, reproduction, and isolation of small viable cells. „J Bacteriol.”. 2 (124), s. 1007–18, 1975. PMID: 1102522. PMCID: PMC235991. 
 • Introduction to Bacteriology and Bacterial Structure/Function.
 • Velimirov, B. Nanobacteria, Ultramicrobacteria and Starvation Forms: A Search for the Smallest Metabolizing Bacterium. „Microbes and Environments”. 2 (16), s. 67–77, 2001. DOI: 10.1264/jsme2.2001.67. 
 • Ingo Fritz, Carsten Strömpl, Wolf-Rainer Abraham. Phylogenetic relationships of the genera Stella, Labrys and Angulomicrobium within the ‘Alphaproteobacteria’ and description of Angulomicrobium amanitiforme sp. nov.. „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”. 54, s. 651-657, 2004. DOI: 10.1099/ijs.0.02746-0. PMID: 15143003. 
 • Kevin D. Young. The Selective Value of Bacterial Shape. „Microbiology and Molecular Biology Reviews”. 70 (3), s. 660-703, sierpień 2006. DOI: 10.1128/MMBR.00001-06. [dostęp 2008-11-22]. 
 • a b Douwes KE, Schmalzbauer E, Linde HJ, Reisberger EM i inni. Branched filaments no fungus, ovoid bodies no bacteria: Two unusual cases of mycetoma. „Journal of the American Academy of Dermatology”. 49 (2), s. 170-173, 2003. PMID: 12894113. 
 • Donlan RM. Biofilms: microbial life on surfaces. „Emerging Infectious diseases”. 8 (9), s. 881-90, 2002. DOI: 10.3201/eid0809.020063. PMID: 12194761. PMCID: PMC2732559. 
 • Rodney M. Donlan, J. William Costerton. Biofilms: Survival Mechanisms of Clinically Relevant Microorganisms. „Clinical Microbiology Reviews”. 15 (2), s. 167-193, Apr 2002. DOI: 10.1128/CMR.15.2.167-193.2002. PMID: 11932229. PMCID: PMC118068. 
 • a b Lawrence J. Shimkets. Intercellular Signaling During Frutining-Body Development of Myxococcus xanthus. „Annual Review of Microbiology”. 53, s. 525-549, 1999. DOI: 10.1146/annurev.micro.53.1.525. 
 • Fernanda Abreu i inni, Deciphering unusual uncultured magnetotactic multicellular prokaryotes through genomics, „The ISME Journal”, 8 (5), 2014, s. 1055–1068, DOI10.1038/ismej.2013.203, ISSN 1751-7362, PMID24196322, PMCIDPMC3996684 [dostęp 2021-03-10].
 • Ece Karatan, Paula Watnick, Signals, Regulatory Networks, and Materials That Build and Break Bacterial Biofilms, „Microbiology and Molecular Biology Reviews”, 73 (2), 2009, s. 310–347, DOI10.1128/MMBR.00041-08, ISSN 1092-2172, PMID19487730 [dostęp 2021-03-11] (ang.).
 • a b Witold Mizerski: Tablice biologiczne, praca zbiorowa. Warszawa: Adamantan, 2013, s. 55. ISBN 978-83-7350-243-7.
 • a b Dale Kaiser. Signaling in Myxobacteria. „Annual Review of Microbiology”. 58, s. 75-98, 2004. DOI: 10.1146/annurev.micro.58.030603.123620. PMID: 15487930. 
 • JM Berg, JL Tymoczko, L Stryer: Biochemistry. New York: W.H. Freeman and Company, 2002. ISBN 0-7167-4955-6.
 • Yu-Ling Shih, Lawrence Rothfield. The Bacterial Cytoskeleton. „Microbiology and Molecular Biology Review”. 70 (3), s. 729–754, 2006. DOI: 10.1128/MMBR.00017-06. PMID: 16959967. PMCID: PMC1594594. 
 • Z. Gitai. The New Bacterial Cell Biology: Moving Parts and Subcellular Architecture. „Cell”. 120 (5), s. 577-586, 2005-03-11. DOI: 10.1016/j.cell.2005.02.026. 
 • Kerfeld CA, Sawaya MR, Tanaka S, et al. Protein structures forming the shell of primitive bacterial organelles. „Science (journal)”. 5736 (309), s. 936–8, sierpień 2005. DOI: 10.1126/science.1113397. PMID: 16081736. 
 • Yeates TO, Kerfeld CA, Heinhorst S, Cannon GC, Shively JM. Protein-based organelles in bacteria: carboxysomes and related microcompartments. „Nat. Rev. Microbiol.”, s. 681–691, sierpień 2008. DOI: 10.1038/nrmicro1913. PMID: 18679172. 
 • Bobik, T. A. Polyhedral organelles compartmenting bacterial metabolic processes. „Applied Microbiology and Biotechnology”. 5 (70), s. 517–525, 2006. DOI: 10.1007/s00253-005-0295-0. 
 • Bryant DA, Frigaard NU. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. „Trends Microbiol.”. 11 (14), s. 488, 2006. DOI: 10.1016/j.tim.2006.09.001. 
 • Thanbichler M, Wang S, Shapiro L. The bacterial nucleoid: a highly organized and dynamic structure. „J Cell Biochem”. 3 (96), s. 506–21, 2005. DOI: 10.1002/jcb.20519. PMID: 15988757. 
 • Fuerst J. Intracellular compartmentation in planctomycetes. „Annu Rev Microbiol”, s. 299–328, 2005. DOI: 10.1146/annurev.micro.59.030804.121258. PMID: 15910279. 
 • a b Walsby A. Gas vesicles. „Microbiol Rev”. 1 (58), s. 94–144, 1994. PMID: 8177173. 
 • Yeo M, Chater K. The interplay of glycogen metabolism and differentiation provides an insight into the developmental biology of Streptomyces coelicolor. „Microbiology”. Pt 3 (151), s. 855–61, 2005. DOI: 10.1099/mic.0.27428-0. PMID: 15758231. 
 • Shiba T, Tsutsumi K, Ishige K, Noguchi T. Inorganic polyphosphate and polyphosphate kinase: their novel biological functions and applications. „Biochemistry (Mosc)”. 3 (65), s. 315–23, 2000. PMID: 10739474. 
 • Brune DC.. Isolation and characterization of sulfur globule proteins from Chromatium vinosum and Thiocapsa roseopersicina. „Arch Microbiol”. 163 (6), s. 391–99, 1995. DOI: 10.1007/BF00272127. PMID: 7575095. 
 • D. Kadouri, E. Jurkevitch, Y. Okon, S. Castro-Sowinski. Ecological and agricultural significance of bacterial polyhydroxyalkanoates. „Crit Rev Microbiol”. 31 (2), s. 55–67, 2005. DOI: 10.1080/10408410590899228. PMID: 15986831. 
 • Antoni Różalski, Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii., 1996, s. 117.
 • van Heijenoort J. Formation of the glycan chains in the synthesis of bacterial peptidoglycan. „Glycobiology”. 3 (11), s. 25R-36R, 2001. DOI: 10.1093/glycob/11.3.25R. PMID: 11320055. 
 • Koch A. Bacterial wall as target for attack: past, present, and future research. „Clin Microbiol Rev”. 4 (16), s. 673–87, 2003. DOI: 10.1128/CMR.16.4.673-687.2003. PMID: 14557293. 
 • Hans Christian Gram: Über die isolierte Färbung der Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten. 1884.
 • Hugenholtz P. Exploring prokaryotic diversity in the genomic era. „Genome Biol”. 2 (3), s. REVIEWS0003, 2002. DOI: 10.1186/gb-2002-3-2-reviews0003. PMID: 11864374. 
 • Walsh F, Amyes S. Microbiology and drug resistance mechanisms of fully resistant pathogens. „Curr Opin Microbiol”. 5 (7), s. 439–44, 2004. DOI: 10.1016/j.mib.2004.08.007. PMID: 15451497. 
 • Engelhardt H, Peters J. Structural research on surface layers: a focus on stability, surface layer homology domains, and surface layer-cell wall interactions. „J Struct Biol”. 2–3 (124), s. 276–302, 1998. DOI: 10.1006/jsbi.1998.4070. PMID: 10049812. 
 • Beveridge T, Pouwels P, Sára M, Kotiranta A, Lounatmaa K, Kari K, Kerosuo E, Haapasalo M, Egelseer E, Schocher I, Sleytr U, Morelli L, Callegari M, Nomellini J, Bingle W, Smit J, Leibovitz E, Lemaire M, Miras I, Salamitou S, Béguin P, Ohayon H, Gounon P, Matuschek M, Koval S. Functions of S-layers. „FEMS Microbiol Rev”. 1–2 (20), s. 99–149, 1997. PMID: 9276929. 
 • Fizjologia z elementami anatomii i histologii. W: Jerzy Błoszyk, Małgorzata Maćkowiak, Anna (biologia) Michalak: Biologia: jedność i różnorodność. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008, s. 474. ISBN 978-83-7446-134-4.
 • Beachey E. Bacterial adherence: adhesin-receptor interactions mediating the attachment of bacteria to mucosal surface. „J Infect Dis”. 3 (143), s. 325–45, 1981. PMID: 7014727. 
 • Silverman P. Towards a structural biology of bacterial conjugation. „Mol Microbiol”. 3 (23), s. 423–9, 1997. DOI: 10.1046/j.1365-2958.1997.2411604.x. PMID: 9044277. 
 • Stokes R, Norris-Jones R, Brooks D, Beveridge T, Doxsee D, Thorson L. The glycan-rich outer layer of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis acts as an antiphagocytic capsule limiting the association of the bacterium with macrophages. „Infect Immun”. 10 (72), s. 5676–86, 2004. DOI: 10.1128/IAI.72.10.5676-5686.2004. PMID: 15385466. 
 • Daffé M, Etienne G. The capsule of Mycobacterium tuberculosis and its implications for pathogenicity. „Tuber Lung Dis”. 3 (79), s. 153–69, 1999. DOI: 10.1054/tuld.1998.0200. PMID: 10656114. 
 • Finlay B, Falkow S. Common themes in microbial pathogenicity revisited. „Microbiol Mol Biol Rev”. 2 (61), s. 136–69, 1997. PMID: 9184008. 
 • Nicholson W, Munakata N, Horneck G, Melosh H, Setlow P. Resistance of Bacillus endospores to extreme terrestrial and extraterrestrial environments. „Microbiol Mol Biol Rev”. 3 (64), s. 548–572, 2000. DOI: 10.1128/MMBR.64.3.548-572.2000. PMID: 10974126. PMCID: PMC99004. 
 • Siunov A, Nikitin D, Suzina N, Dmitriev V, Kuzmin N, Duda V. Phylogenetic status of Anaerobacter polyendosporus, an anaerobic, polysporogenic bacterium. „Int J Syst Bacteriol”. s. 1119–24. PMID: 10425769. 
 • Nicholson W, Fajardo-Cavazos P, Rebeil R, Slieman T, Riesenman P, Law J, Xue Y. Bacterial endospores and their significance in stress resistance. „Antonie Van Leeuwenhoek”. 1–4 (81), s. 27–32, 2002. DOI: 10.1023/A:1020561122764. PMID: 12448702. 
 • Vreeland R, Rosenzweig W, Powers D. Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. „Nature”. 6806 (407), s. 897–900, 2000. DOI: 10.1038/35038060. PMID: 11057666. 
 • Cano R, Borucki M. Revival and identification of bacterial spores in 25- to 40-million-year-old Dominican amber. „Science”. 5213 (268), s. 1060–4, 1995. DOI: 10.1126/science.7538699. PMID: 7538699. 
 • Nicholson W, Schuerger A, Setlow P. The solar UV environment and bacterial spore UV resistance: considerations for Earth-to-Mars transport by natural processes and human spaceflight. „Mutat Res”. 1–2 (571), s. 249–64, 2005. PMID: 15748651. 
 • Hatheway C. Toxigenic clostridia. „Clin Microbiol Rev”. 1 (3), s. 66–98, 1990. PMID: 2404569. 
 • Nealson K. Post-Viking microbiology: new approaches, new data, new insights. „Orig Life Evol Biosph”. 1 (29), s. 73–93, 1999. DOI: 10.1023/A:1006515817767. PMID: 11536899. 
 • Xu J. Microbial ecology in the age of genomics and metagenomics: concepts, tools, and recent advances. „Mol Ecol”. 7 (15), s. 1713–31, 2006. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2006.02882.x. PMID: 16689892. 
 • Zillig W. Comparative biochemistry of Archaea and Bacteria. „Curr Opin Genet Dev”. 4 (1), s. 544–51, 1991. DOI: 10.1016/S0959-437X(05)80206-0. PMID: 1822288. 
 • Hellingwerf K, Crielaard W, Hoff W, Matthijs H, Mur L, van Rotterdam B. Photobiology of bacteria. „Antonie Van Leeuwenhoek”. 4 (65), s. 331–47, 1994. DOI: 10.1007/BF00872217. PMID: 7832590. 
 • Zumft W. Cell biology and molecular basis of denitrification. „Microbiol Mol Biol Rev”. 4 (61), s. 533–616, 1997. PMID: 9409151. PMCID: PMC232623. 
 • Drake H, Daniel S, Küsel K, Matthies C, Kuhner C, Braus-Stromeyer S. Acetogenic bacteria: what are the in situ consequences of their diverse metabolic versatilities?. „Biofactors”. 1 (6), s. 13–24, 1997. DOI: 10.1002/biof.5520060103. PMID: 9233536. 
 • a b FMM Morel, Kraepiel AML, Amyot M. The chemical cycle and bioaccumulation of mercury. „Annual Review of Ecological Systems”, s. 543–566, 1998. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.29.1.543. 
 • Zehr J, Jenkins B, Short S, Steward G. Nitrogenase gene diversity and microbial community structure: a cross-system comparison. „Environ Microbiol”. 7 (5), s. 539–554, 2003. DOI: 10.1046/j.1462-2920.2003.00451.x. PMID: 12823187. 
 • Koch A. Control of the bacterial cell cycle by cytoplasmic growth. „Crit Rev Microbiol”. 1 (28), s. 61–77, 2002. DOI: 10.1080/1040-840291046696. PMID: 12003041. 
 • Eagon R. Pseudomonas natriegens, a marine bacterium with a generation time of less than 10 minutes. „J Bacteriol”. s. 736–737. PMID: 13888946. PMCID: PMC279347. 
 • a b Thomson R, Bertram H. Laboratory diagnosis of central nervous system infections. „Infect Dis Clin North Am”. 4 (15), s. 1047–1071, 2001. DOI: 10.1016/S0891-5520(05)70186-0. PMID: 11780267. 
 • Paerl H, Fulton R, Moisander P, Dyble J. Harmful freshwater algal blooms, with an emphasis on cyanobacteria. „ScientificWorldJournal”, s. 76–113, 2001. DOI: 10.1100/tsw.2001.16. PMID: 12805693. 
 • Prats C., López D., Giró A., Ferrer J., Valls J. Individual-based modelling of bacterial cultures to study the microscopic causes of the lag phase. „Journal of theoretical biology”. 4 (241), s. 939–53, sierpień 2006. DOI: 10.1016/j.jtbi.2006.01.029. PMID: 16524598. 
 • Hecker M, Völker U. General stress response of Bacillus subtilis and other bacteria. „Adv Microb Physiol”, s. 35–91, 2001. DOI: 10.1016/S0065-2911(01)44011-2. PMID: 11407115. 
 • Stewart EJ., Madden R., Paul G., Taddei F. Aging and death in an organism that reproduces by morphologically symmetric division.. „PLoS biology”. 2 (3), s. e45, luty 2005. DOI: 10.1371/journal.pbio.0030045. PMID: 15685293. 
 • Challis G, Hopwood D. Synergy and contingency as driving forces for the evolution of multiple secondary metabolite production by Streptomyces species. „Proc Natl Acad Sci U S a”, s. 14555–61, 2003. DOI: 10.1073/pnas.1934677100. PMID: 12970466. 
 • Kooijman S, Auger P, Poggiale J, Kooi B. Quantitative steps in symbiogenesis and the evolution of homeostasis. „Biol Rev Camb Philos Soc”. 3 (78), s. 435–63, 2003. DOI: 10.1017/S1464793102006127. PMID: 14558592. 
 • Prats C, López D, Giró A, Ferrer J, Valls J. Individual-based modelling of bacterial cultures to study the microscopic causes of the lag phase. „J Theor Biol”. 4 (241), s. 939–53, 2006. PMID: 16524598. 
 • Nakabachi A, Yamashita A, Toh H, Ishikawa H, Dunbar H, Moran N, Hattori M. The 160-kilobase genome of the bacterial endosymbiont Carsonella. „Science”. 5797 (314), s. 267, 2006. DOI: 10.1126/science.1134196. PMID: 17038615. 
 • Schneiker, S., O. Perlova, et al.. Complete genome sequence of the myxobacterium Sorangium cellulosum.. „Nature Biotechnology”. 25 (11), s. 1281-89, 2007. DOI: 10.1038/nbt1354. 
 • Hinnebusch J, Tilly K. Linear plasmids and chromosomes in bacteria. „Mol Microbiol”. 5 (10), s. 917–22, 1993. DOI: 10.1111/j.1365-2958.1993.tb00963.x. PMID: 7934868. 
 • Belfort M, Reaban ME, Coetzee T, Dalgaard JZ. Prokaryotic introns and inteins: a panoply of form and function. „J. Bacteriol.”. 14 (177), s. 3897–903, 1995. PMID: 7608058. 
 • Brüssow H, Canchaya C, Hardt W. Phages and the evolution of bacterial pathogens: from genomic rearrangements to lysogenic conversion. „Microbiol Mol Biol Rev”. 3 (68), s. 560–602, 2004. DOI: 10.1128/MMBR.68.3.560-602.2004. PMID: 15353570. 
 • Bickle TA, Krüger DH. Biology of DNA restriction. „Microbiol. Rev.”. 2 (57), s. 434–50, czerwiec 1993. PMID: 8336674. 
 • Barrangou R, Fremaux C, Deveau H, et al. CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes. „Science (journal)”. 5819 (315), s. 1709–12, marzec 2007. DOI: 10.1126/science.1138140. PMID: 17379808. 
 • Brouns SJ, Jore MM, Lundgren M, et al. Small CRISPR RNAs guide antiviral defense in prokaryotes. „Science (journal)”. 5891 (321), s. 960–4, sierpień 2008. DOI: 10.1126/science.1159689. PMID: 18703739. 
 • Denamur E, Matic I. Evolution of mutation rates in bacteria. „Mol Microbiol”. 4 (60), s. 820–7, 2006. DOI: 10.1111/j.1365-2958.2006.05150.x. PMID: 16677295. 
 • Wright B. Stress-directed adaptive mutations and evolution. „Mol Microbiol”. 3 (52), s. 643–50, 2004. DOI: 10.1111/j.1365-2958.2004.04012.x. PMID: 15101972. 
 • Davison J. Genetic exchange between bacteria in the environment. „Plasmid”. 2 (42), s. 73–91, 1999. DOI: 10.1006/plas.1999.1421. PMID: 10489325. 
 • Hastings P, Rosenberg S, Slack A. Antibiotic-induced lateral transfer of antibiotic resistance. „Trends Microbiol”. 9 (12), s. 401–4, 2004. DOI: 10.1016/j.tim.2004.07.003. PMID: 15337159. 
 • a b c Bardy SL., Ng SY., Jarrell KF. Prokaryotic motility structures. „Microbiology (Reading, England)”. Pt 2 (149), s. 295–304, luty 2003. PMID: 12624192. 
 • Merz A, So M, Sheetz M. Pilus retraction powers bacterial twitching motility. „Nature”. 6800 (407), s. 98–102, 2000. DOI: 10.1038/35024105. PMID: 10993081. 
 • a b Beata Bednarczuk: Słownik bakterii. Warszawa: adamantan, 2008, s. 247. ISBN 978-83-7350-076-1.
 • Wu M, Roberts J, Kim S, Koch D, DeLisa M. Collective bacterial dynamics revealed using a three-dimensional population-scale defocused particle tracking technique. „Appl Environ Microbiol”. 7 (72), s. 4987–4994, 2006. DOI: 10.1128/AEM.00158-06. PMID: 16820497. 
 • Goldberg MB. Actin-based motility of intracellular microbial pathogens. „Microbiol Mol Biol Rev”. 4 (65), s. 595–626, 2001. DOI: 10.1128/MMBR.65.4.595-626.2001. PMID: 11729265. 
 • Lux R, Shi W. Chemotaxis-guided movements in bacteria. „Crit Rev Oral Biol Med”. 4 (15), s. 207–20, 2004. PMID: 15284186. 
 • Frankel R, Bazylinski D, Johnson M, Taylor B. Magneto-aerotaxis in marine coccoid bacteria. „Biophys J”. 2 (73), s. 994–1000, 1997. DOI: 10.1016/S0006-3495(97)78132-3. PMID: 9251816. 
 • Schopf J. Disparate rates, differing fates: tempo and mode of evolution changed from the Precambrian to the Phanerozoic. „Proc Natl Acad Sci U S a”. 15 (91), s. 6735–42, 1994. DOI: 10.1073/pnas.91.15.6735. PMID: 8041691. 
 • DeLong E, Pace N. Environmental diversity of bacteria and archaea. „Syst Biol”. 4 (50), s. 470–78, 2001. DOI: 10.1080/106351501750435040. PMID: 12116647. 
 • Brown JR, Doolittle WF. Archaea and the prokaryote-to-eukaryote transition. „Microbiol. Mol. Biol. Rev.”. 4 (61), s. 456–502, 1997. PMID: 9409149. 
 • Di Giulio M. The universal ancestor and the ancestor of bacteria were hyperthermophiles. „J Mol Evol”. 6 (57), s. 721–30, 2003. DOI: 10.1007/s00239-003-2522-6. PMID: 14745541. 
 • a b Battistuzzi F, Feijao A, Hedges S. A genomic timescale of prokaryote evolution: insights into the origin of methanogenesis, phototrophy, and the colonization of land. „BMC Evol Biol”, s. 44, 2004. DOI: 10.1186/1471-2148-4-44. PMID: 15535883. 
 • Dyall S, Brown M, Johnson P. Ancient invasions: from endosymbionts to organelles. „Science”. 5668 (304), s. 253–7, 2004. DOI: 10.1126/science.1094884. PMID: 15073369. 
 • Poole A, Penny D. Evaluating hypotheses for the origin of eukaryotes. „Bioessays”. 1 (29), s. 74–84, 2007. DOI: 10.1002/bies.20516. PMID: 17187354. 
 • Ebersold HR, Cordier JL, Lüthy P. Bacterial mesosomes: method dependent artifacts. „Archives of Microbiology”. 1981. 130. s. 19–22. DOI: 10.1007/BF00527066. PMID: 6796029. 
 • Lang B, Gray M, Burger G. Mitochondrial genome evolution and the origin of eukaryotes. „Annu Rev Genet”, s. 351–97, 1999. DOI: 10.1146/annurev.genet.33.1.351. PMID: 10690412. 
 • Schulz H, Jorgensen B. Big bacteria. „Annu Rev Microbiol”, s. 105–37, 2001. DOI: 10.1146/annurev.micro.55.1.105. PMID: 11544351. 
 • Thomson R, Bertram H. Laboratory diagnosis of central nervous system infections. „Infect Dis Clin North Am”. 4 (15), s. 1047–1071, 2001. DOI: 10.1016/S0891-5520(05)70186-0. PMID: 11780267. 
 • Boucher Y, Douady CJ, Papke RT, Walsh DA, Boudreau ME, Nesbo CL, Case RJ, Doolittle WF. Lateral gene transfer and the origins of prokaryotic groups. „Annu Rev Genet”, s. 283–328, 2003. DOI: 10.1146/annurev.genet.37.050503.084247. PMID: 14616063. 
 • Gary J. Olsen, Carl R. Woese, Ross Overbeek, The winds of (evolutionary) change: breathing new life into microbiology, „Journal of Bacteriology”, 176 (1), 1994, s. 1–6, PMID8282683, PMCIDPMC205007.
 • Hans Christian Gram: Über die isolierte Färbung der Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten. Fortschr. Med., 1884.
 • Woods G, Walker D. Detection of infection or infectious agents by use of cytologic and histologic stains. „Clin Microbiol Rev”. 3 (9), s. 382–404, 1996. PMID: 8809467. PMCID: PMC172900. 
 • Weinstein M. Clinical importance of blood cultures. „Clin Lab Med”. 1 (14), s. 9–16, 1994. PMID: 8181237. 
 • Louie M, Louie L, Simor AE. The role of DNA amplification technology in the diagnosis of infectious diseases. „CMAJ”. 3 (163), s. 301–309, 2000. PMID: 10951731. 
 • Oliver J. The viable but nonculturable state in bacteria. „J Microbiol”. 43 Spec No, s. 93–100, Feb 2005. PMID: 15765062. 
 • Numbers of Living Species in Australia and the World 2nd edition [zarchiwizowane 2009-10-07].
 • Curtis T, Sloan W, Scannell J. Estimating prokaryotic diversity and its limits. „Proc Natl Acad Sci U S a”. 99 (16), s. 10494–9, 2002. DOI: 10.1073/pnas.142680199. PMID: 12097644. 
 • Schloss P, Handelsman J. Status of the microbial census. „Microbiol Mol Biol Rev”. 4 (68), s. 686–91, 2004. DOI: 10.1128/MMBR.68.4.686-691.2004. PMID: 15590780. 
 • Carl von Linné, Systema naturæ, Tom. I. Pars II. Editio duodecima reformata., 1767 (łac.).
 • Otto Friedrich Müller, Vermivm terrestrium et fluviatilium, seu, Animalium infusoriorum, helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia, 1773 (łac.).
 • Otto Friedrich Müller, Animalcula infusoria fluviatilia et marina, 1786 (łac.).
 • a b c d Gerhart Drews, The roots of microbiology and the influence of Ferdinand Cohn on microbiology of the 19th century, „FEMS Microbiology Reviews”, 24 (3), 2000, s. 225–249, DOI10.1111/j.1574-6976.2000.tb00540.x, ISSN 0168-6445 [dostęp 2021-04-07].
 • Roland Thaxter, On the Myxobacteriaceæ, a New Order of Schizomycetes, „Botanical Gazette”, 17 (12), 1892, s. 389–406, DOI10.1086/326866, ISSN 0006-8071 [dostęp 2021-04-10] (ang.).
 • George Garrity, David R. Boone, Richard W. Castenholz, Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, t. Volume One : The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria, 2001.
 • Joseph M. Scamardella, Not plants or animals: a brief history of the origin of Kingdoms Protozoa, Protista and Protoctista, „International Microbiology”, 2, 1999 (ang.).
 • Jean Vincent Félix Lamouroux, Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent, Jacques Amand Eudes-Deslongchamps, Histoire naturelle des zoophytes, ou animaux rayonnes, faisant suite à l'Histoire naturelle des vers de Bruguière;, 1824, Psychodiaires (fr.).
 • a b c d Christian Gottfried Ehrenberg, Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur, 1838 (niem.).
 • a b R.S. Breed, H.J. Conn, The Status of the Generic Term Bacterium Ehrenberg 1828, „Journal of Bacteriology”, 31 (5), 1936, s. 517–518, DOI10.1128/JB.31.5.517-518.1936, ISSN 0021-9193, PMID16559906, PMCIDPMC543738 [dostęp 2021-04-05].
 • Jean Vincent Félix Lamouroux, Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent, Jacques Amand Eudes-Deslongchamps, Histoire naturelle des zoophytes, ou animaux rayonnes, faisant suite à l'Histoire naturelle des vers de Bruguière;, 1824, Microscopiques (fr.).
 • a b Félix Dujardin, Histoire naturelle des zoophytes. Infusoires, comprenant la physiologie et la classificatin de ces animaux, et la manière de les étudier à l'aide du microscope., 1841 (fr.).
 • a b Christian Gottfried Ehrenberg, der Infusorien und ihrer geographischen Verbreitung, [w:] Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. [online], 1830 (niem.).
 • a b c d e f g h i j k C.-E.A. Winslow i inni, The Families and Genera of the Bacteria, „Journal of Bacteriology”, 2 (5), 1917, s. 505–566, ISSN 0021-9193, PMID16558764, PMCIDPMC378727 [dostęp 2021-04-05].
 • Martha E Trujillo i inni red., Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria, wyd. 1, Wiley, 17 kwietnia 2015, DOI10.1002/9781118960608, ISBN 978-1-118-96060-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • S.P. Lapage i inni, Opinions Relating to the Nomenclature of Bacteria, ASM Press, 1992 [dostęp 2021-04-05] (ang.).
 • Herbert F. Copeland, Spirodiscus Ehrenberg Identified as Ophiocytium Nägeli, „Science”, 119 (3090), 1954, s. 388–388, DOI10.1126/science.119.3090.388, ISSN 0036-8075, PMID17732378 [dostęp 2021-04-05] (ang.).
 • Jai Prakash Keshri, The genus Ophiocytium Nageli and Centritractus Lemmermann (Heterococcales, Xanthophyta) in West Bengal, India., „Journal of Economic and Taxonomic Botany”, 29 (1), styczeń 2005, ISSN 0250-9768.
 • a b Karl Theodor Ernst von Siebold, Hermann Friedrich Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbellosen Thiere, 1860 (niem.).
 • a b Maximilian Perty, Zur Kenntniss kleinster Lebensformen : nach Bau, Funktionen, Systematik, mit Specialverzeichniss der in der Schweiz beobachteten, 1852 (niem.).
 • a b c Thomas Cavalier-Smith, Deep phylogeny, ancestral groups and the four ages of life, „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”, 365 (1537), 2010, s. 111–132, DOI10.1098/rstb.2009.0161, ISSN 0962-8436, PMID20008390, PMCIDPMC2842702 [dostęp 2021-04-08] (ang.).
 • a b Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen : allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie, 1866 (niem.).
 • M. Stephenson, L.H. Stickland, Hydrogenase: The bacterial formation of methane by the reduction of one-carbon compounds by molecular hydrogen, „The Biochemical Journal”, 27 (5), 1933, s. 1517–1527, DOI10.1042/bj0271517, ISSN 0264-6021, PMID16745264, PMCIDPMC1253060 [dostęp 2021-04-09].
 • Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck und Besonderen, 1873 (niem.).
 • Ernst Haeckel, Das Protistenreich, 1878 (niem.).
 • Hugo von Mohl, Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal, Botanische Zeitung, 1857, s. 760 (niem.).
 • Beiträge zur Biologie der Pflanzen., t. 1, Berlin [etc.]: Duncker & Humblot [etc.], [dostęp 2022-02-26].
 • a b c d e f g h i j k R.E. Buchanan, Studies in the Nomenclature and Classification of the Bacteria, „Journal of Bacteriology”, 2 (2), 1917, s. 155–164, ISSN 0021-9193, PMID16558735, PMCIDPMC378699 [dostęp 2022-02-26].
 • A. de Bary, Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien., Leipzig,: Engelmann,, 1884, DOI10.5962/bhl.title.45509 [dostęp 2022-02-26].
 • Philippe Édouard Léon Van Tieghem, Traité de botanique, wyd. 1, 1884, XXIII, 1103–1114 [dostęp 2022-02-26] (fr.).
 • Ernst Haeckel, Natürliche schöpfungsgeschichte : Gemeinverständliche wissenschaftliche vorträge über die entwickelungslehre im allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im besonderen, wyd. 8. umgearb. und verm. aufl., Berlin :: George Reimer,, 1889, DOI10.5962/bhl.title.15249 [dostęp 2022-02-26].
 • Ernst Haeckel, Systematische phylogenie, Berlin :: Georg Reimer,, 1894, DOI10.5962/bhl.title.3947 [dostęp 2022-02-26].
 • Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, Die lebenswunder; gemeinverständliche studien über biologische philosophie, Stuttgart, A. Kröner, 1904, s. 215–218 [dostęp 2022-02-26].
 • Adolf Engler, Syllabus der Vorlesungen über specielle und medicinisch-pharmaceutische Botanik. Eine Uebersicht über das gesammte Pflanzensystem mit Berücksichtigung der Medicinal- und Nutzpflanzen, wyd. Grosse Ausg., Berlin,: Gebrüder Borntraeger,, 1892, DOI10.5962/bhl.title.69853 [dostęp 2022-02-26].
 • Rudolf Otto Neumann, Karl Bernhard Lehmann, Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen ..., t. 2, Lehmann, 1896 [dostęp 2022-02-26] (niem.).
 • R.E. Buchanan, R.S. Breed, L.F. Rettger, A Diagramatic Summary of Various Bacterial Classifications, „Journal of Bacteriology”, 16 (6), 1928, s. 387–396, ISSN 0021-9193, PMID16559348, PMCIDPMC375037 [dostęp 2022-02-26].
 • Alfred Fischer, Vorlesungen über Bakterien., Jena :: Fischer,, 1897, s. 32–34, DOI10.5962/bhl.title.1910 [dostęp 2022-02-26].
 • a b c d e Karl Heinz Schleifer, Classification of Bacteria and Archaea: past, present and future, „Systematic and Applied Microbiology”, 32 (8), 2009, s. 533–542, DOI10.1016/j.syapm.2009.09.002, ISSN 1618-0984, PMID19819658 [dostęp 2022-02-26].
 • Wilhelm Benecke, Bau und leben der bakterien, Leipzig: B. G. Teubner,, 1912, s. 186–188, DOI10.5962/bhl.title.3729 [dostęp 2022-02-26].
 • a b Robert S. Breed, E.G.D. Murray, A. Parker Hitchens, The Outline Classification Used in the Bergey Manual of Determinative Bacteriology, „Bacteriological Reviews”, 8 (4), 1944, s. 255–260, ISSN 0005-3678, PMID16350097, PMCIDPMC440881 [dostęp 2022-02-26].
 • Édouard Chatton, Pansporella perplexa. Réflexions sur la biologie et la phylogénie des protozoaires, „Annales des sciences naturelles. Zoologie et Biologie Animale.”, Gallica, 1925, s. 36, 76 [dostęp 2022-02-26] (fr.).
 • Bruno Schussnig, Betrachtungen über das System der niederen Pflanzen., 1926.
 • a b American Society for Microbiology. i inni, Bergey's manual of determinative bacteriology, wyd. Abridged 6th ed., Geneva, N.Y. :: Biotech,, 1948, s. 11–30, DOI10.5962/bhl.title.60376 [dostęp 2022-02-26].
 • Herbert F. Copeland, The Kingdoms of Organisms, „The Quarterly Review of Biology”, 13 (4), 1938, s. 383–420, DOI10.1086/394568, ISSN 0033-5770 [dostęp 2022-02-26] (ang.).
 • Caulobacter Henrici & Johnson, 1935, www.gbif.org [dostęp 2022-02-26] (ang.).
 • Robert George Everitt Murray, Microbial structure as an aid to microbial classification and taxonomy, „SPISY (Faculté des Sciences de l'Université J. E. Purkyne Brno)”, 43, 1968, s. 249–252.
 • Jan Sapp, The Prokaryote-Eukaryote Dichotomy: Meanings and Mythology, „Microbiology and Molecular Biology Reviews”, 69 (2), 2005, s. 292–305, DOI10.1128/MMBR.69.2.292-305.2005, ISSN 1092-2172, PMID15944457, PMCIDPMC1197417 [dostęp 2022-02-26].
 • R.H. Whittaker, New Concepts of Kingdoms of Organisms: Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms., „Science”, 163 (3863), 1969, s. 150–160, DOI10.1126/science.163.3863.150, ISSN 0036-8075 [dostęp 2022-02-26] (ang.).
 • a b c d e f g Thomas Cavalier-Smith, Ema E-Yung Chao, Multidomain ribosomal protein trees and the planctobacterial origin of neomura (eukaryotes, archaebacteria), „Protoplasma”, 257 (3), 2020, s. 621–753, DOI10.1007/s00709-019-01442-7, ISSN 0033-183X, PMID31900730, PMCIDPMC7203096 [dostęp 2021-03-15].
 • Zbigniew Podbielkowski, Irena Rejment-Grochowska, Alina Skirgiełło: Rośliny zarodnikowe. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1980.
 • a b Classification, taxonomy and systematics of bacteria (prokaryotes), web.archive.org, 29 maja 2013 [dostęp 2021-03-15] [zarchiwizowane z adresu 2013-05-29].
 • a b c Martha E Trujillo i inni red., Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria, wyd. 1, Wiley, 17 kwietnia 2015, DOI10.1002/9781118960608, ISBN 978-1-118-96060-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • LPSN – List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature, lpsn.dsmz.de [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Conrad Schoch, NCBI Taxonomy, National Center for Biotechnology Information (US), 11 lutego 2020 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Donovan H. Parks i inni, A complete domain-to-species taxonomy for Bacteria and Archaea, „Nature Biotechnology”, 38 (9), 2020, s. 1079–1086, DOI10.1038/s41587-020-0501-8, ISSN 1546-1696, PMID32341564 [dostęp 2021-03-15].
 • a b Michael A. Ruggiero i inni, A Higher Level Classification of All Living Organisms, „PLOS One”, 10 (4), 2015, art. nr e0119248, DOI10.1371/journal.pone.0119248, PMID25923521, PMCIDPMC4418965 [dostęp 2021-03-11] (ang.).
 • Cavalier-Smith T. The neomuran origin of archaebacteria, the negibacterial root of the universal tree and bacterial megaclassification. „Int J Syst Evol Microbiol”. Pt 1 (52), s. 7–76, 2002. PMID: 11837318. 
 • T. Cavalier-Smith, Origins of Secondary Metabolism, Derek J. Chadwick, Julie Whelan (red.), Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd., 28 września 2007, s. 64–87, DOI10.1002/9780470514344.ch5, ISBN 978-0-470-51434-4 [dostęp 2021-03-17].
 • Thomas Cavalier-Smith, Cell evolution and Earth history: stasis and revolution, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences”, 361 (1470), 2006, s. 969–1006, DOI10.1098/rstb.2006.1842, ISSN 0962-8436, PMID16754610, PMCIDPMC1578732 [dostęp 2021-03-15].
 • Approved Lists of Bacterial Names. American Society for Microbiology. [dostęp 2009-03-11]. (ang.).
 • a b International Code of Nomenclature of Bacteria (1990 Revision). International Union of Microbiological Societies. [dostęp 2009-03-11]. (ang.).
 • E. Stackebrandt, F.A. Rainey, N.L. Ward-Rainey, Proposal for a New Hierarchic Classification System, Actinobacteria classis nov., „International Journal of Systematic Bacteriology”, 47 (2), 1997, s. 479–491, DOI10.1099/00207713-47-2-479, ISSN 0020-7713 [dostęp 2021-03-14] (ang.).
 • Why has the suffix of phyla names been changed to -ota?, gtdb.ecogenomic.org [dostęp 2021-03-14] (ang.).
 • a b c Pablo Yarza i inni, Uniting the classification of cultured and uncultured bacteria and archaea using 16S rRNA gene sequences, „Nature Reviews Microbiology”, 12 (9), 2014, s. 635–645, DOI10.1038/nrmicro3330, ISSN 1740-1534 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Johan Goris i inni, DNA–DNA hybridization values and their relationship to whole-genome sequence similarities, „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, 57 (1), 2007, s. 81–91, DOI10.1099/ijs.0.64483-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • GTDB – Tree, gtdb.ecogenomic.org [dostęp 2021-03-15].
 • How are the number of taxa at each rank counted?, gtdb.ecogenomic.org [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Eubacteria, www.tolweb.org [dostęp 2021-03-15].
 • J.A. Servin i inni, Evidence Excluding the Root of the Tree of Life from the Actinobacteria, „Molecular Biology and Evolution”, 25 (1), 2007, s. 1–4, DOI10.1093/molbev/msm249, ISSN 0737-4038 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • S. L'Haridon i inni, Desulfurobacterium atlanticum sp. nov., Desulfurobacterium pacificum sp. nov. and Thermovibrio guaymasensis sp. nov., three thermophilic members of the Desulfurobacteriaceae fam. nov., a deep branching lineage within the Bacteria, „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, 56 (12), 2006, s. 2843–2852, DOI10.1099/ijs.0.63994-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • George M. Garrity i inni, Phylum BIII. Thermodesulfobacteria phy. nov. David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (red.), New York, NY: Springer, 2001, s. 389–393, DOI10.1007/978-0-387-21609-6_20, ISBN 978-0-387-21609-6 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Hideyuki Tamaki i inni, Armatimonas rosea gen. nov., sp. nov., of a novel bacterial phylum, Armatimonadetes phyl. nov., formally called the candidate phylum OP10, „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, 61 (6), 2011, s. 1442–1447, DOI10.1099/ijs.0.025643-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Iain C. Sutcliffe, A phylum level perspective on bacterial cell envelope architecture, „Trends in Microbiology”, 18 (10), 2010, s. 464–470, DOI10.1016/j.tim.2010.06.005 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • George M. Garrity, John G. Holt, Jerome J. Perry, Phylum BVII. Thermomicrobia phy. nov. David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (red.), New York, NY: Springer New York, 2001, s. 447–450, DOI10.1007/978-0-387-21609-6_24, ISBN 978-1-4419-3159-7 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Steven L. Percival, David W. Williams, Cyanobacteria, Elsevier, 2014, s. 79–88, DOI10.1016/b978-0-12-415846-7.00005-6, ISBN 978-0-12-415846-7 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Rochelle M. Soo i inni, An Expanded Genomic Representation of the Phylum Cyanobacteria, „Genome Biology and Evolution”, 6 (5), 2014, s. 1031–1045, DOI10.1093/gbe/evu073, ISSN 1759-6653, PMID24709563, PMCIDPMC4040986 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Daniel R. Brown, Tenericutes, American Cancer Society, 2018, s. 1–3, DOI10.1002/9781118960608.pbm00025.pub2, ISBN 978-1-118-96060-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Brad A. Lock, Jim Wellehan, Ophidia (Snakes), Elsevier, 2015, s. 60–74, DOI10.1016/b978-1-4557-7397-8.00008-6, ISBN 978-1-4557-7397-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • K.W. Bennett, A. Eley, Fusobacteria: New taxonomy and related diseases, „Journal of Medical Microbiology”, 39 (4), 1993, s. 246–254, DOI10.1099/00222615-39-4-246, ISSN 0022-2615 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Wayback Machine, web.archive.org, 14 czerwca 2011 [dostęp 2021-03-15] [zarchiwizowane z adresu 2011-06-14].
 • Andreas Brune, Elusimicrobium, American Cancer Society, 2018, s. 1–6, DOI10.1002/9781118960608.gbm01490, ISBN 978-1-118-96060-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Christian Boedeker i inni, Determining the bacterial cell biology of Planctomycetes, „Nature Communications”, 8, 2017, s. 14853, DOI10.1038/ncomms14853, ISSN 2041-1723, PMID28393831, PMCIDPMC5394234 [dostęp 2021-03-15].
 • John A. Fuerst, Planctomycetes–New Models for Microbial Cells and Activities, Elsevier, 2017, s. 1–27, DOI10.1016/b978-0-12-804765-1.00001-1, ISBN 978-0-12-804765-1 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Olga M. Lage i inni, Planctomycetes, Thomas M. Schmidt (red.), Oxford: Academic Press, 2019, s. 614–626, ISBN 978-0-12-811737-8 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • G.C. Yap, P.Y. Hong, B.W. Lee, MICROFLORA OF THE INTESTINE | The Natural Microflora of Humans, Elsevier, 2014, s. 634–638, DOI10.1016/b978-0-12-384730-0.00207-x, ISBN 978-0-12-384733-1 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Peter H. Janssen, Pathway of Glucose Catabolism by Strain VeGlc2, an Anaerobe Belonging to the Verrucomicrobiales Lineage of Bacterial Descent, „Applied and Environmental Microbiology”, 64 (12), 1998, s. 4830–4833, DOI10.1128/AEM.64.12.4830-4833.1998, ISSN 0099-2240, PMID9835570 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • B.P. Hedlund, J.J. Gosink, J.T. Staley, Verrucomicrobia div. nov., a new division of the bacteria containing three new species of Prosthecobacter, „Antonie Van Leeuwenhoek”, 72 (1), 1997, s. 29–38, DOI10.1023/a:1000348616863, ISSN 0003-6072, PMID9296261 [dostęp 2021-03-15].
 • a b Xin-Xin Qian i inni, Identification of novel species of marine magnetotactic bacteria affiliated with Nitrospirae phylum, „Environmental Microbiology Reports”, 11 (3), 2019, s. 330–337, DOI10.1111/1758-2229.12755, ISSN 1758-2229 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Alexander Siegl i inni, Single-cell genomics reveals the lifestyle of Poribacteria, a candidate phylum symbiotically associated with marine sponges, „The ISME journal”, 5 (1), 2011, s. 61–70, DOI10.1038/ismej.2010.95, ISSN 1751-7362, PMID20613790, PMCIDPMC3105677 [dostęp 2021-03-16].
 • Damien P. Devos, Re-interpretation of the evidence for the PVC cell plan supports a Gram-negative origin, „Antonie Van Leeuwenhoek”, 105 (2), 2014, s. 271–274, DOI10.1007/s10482-013-0087-y, ISSN 1572-9699, PMID24292377 [dostęp 2021-03-16].
 • Svetlana N Dedysh, Jaap S Sinninghe Damsté, Acidobacteria, John Wiley & Sons Ltd (red.), Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 22 stycznia 2018, s. 1–10, DOI10.1002/9780470015902.a0027685, ISBN 978-0-470-01590-2 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • J.M. Macy i inni, Chrysiogenes arsenatis gen. nov., sp. nov., a New Arsenate-Respiring Bacterium Isolated from Gold Mine Wastewater, „International Journal of Systematic Bacteriology”, 46 (4), 1996, s. 1153–1157, DOI10.1099/00207713-46-4-1153, ISSN 0020-7713 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • a b Corentine Alauzet, Estelle Jumas-Bilak, The Phylum Deferribacteres and the Genus Caldithrix, Eugene Rosenberg i inni red., Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, s. 595–611, DOI10.1007/978-3-642-38954-2_162, ISBN 978-3-642-38954-2 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Hirotsugu Fujitani i inni, Isolation of sublineage I Nitrospira by a novel cultivation strategy: Isolation of uncultured Nitrospira, „Environmental Microbiology”, 16 (10), 2014, s. 3030–3040, DOI10.1111/1462-2920.12248 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Silke Ehrich i inni, A new obligately chemolithoautotrophic, nitrite-oxidizing bacterium,Nitrospira moscoviensis sp. nov. and its phylogenetic relationship, „Archives of Microbiology”, 164 (1), 1995, s. 16–23, DOI10.1007/BF02568729, ISSN 0302-8933 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • C R Woese, Bacterial evolution., „Microbiological Reviews”, 51 (2), 1987, s. 221–271, ISSN 0146-0749, PMID2439888, PMCIDPMC373105 [dostęp 2021-03-15].
 • Christoph M. Deeg i inni, Chromulinavorax destructans, a pathogen of microzooplankton that provides a window into the enigmatic candidate phylum Dependentiae, „PLOS Pathogens”, 15 (5), 2019, e1007801, DOI10.1371/journal.ppat.1007801, ISSN 1553-7374, PMID31150530, PMCIDPMC6561590 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Ming L. Wu i inni, Ultrastructure of the Denitrifying Methanotroph “Candidatus Methylomirabilis oxyfera,” a Novel Polygon-Shaped Bacterium, „Journal of Bacteriology”, 194 (2), 2012, s. 284–291, DOI10.1128/JB.05816-11, ISSN 0021-9193, PMID22020652, PMCIDPMC3256638 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Mirjana Rajilić-Stojanović, Willem M de Vos, The first 1000 cultured species of the human gastrointestinal microbiota, „Fems Microbiology Reviews”, 38 (5), 2014, s. 996–1047, DOI10.1111/1574-6976.12075, ISSN 0168-6445, PMID24861948, PMCIDPMC4262072 [dostęp 2021-03-15].
 • Donald A. Bryant, Phototrophy and Phototrophs, Elsevier, 2019, B9780128096338206729, DOI10.1016/b978-0-12-809633-8.20672-9, ISBN 978-0-12-809633-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Hui Zhang i inni, Gemmatimonas aurantiaca gen. nov., sp. nov., a Gram-negative, aerobic, polyphosphate-accumulating micro-organism, the first cultured representative of the new bacterial phylum Gemmatimonadetes phyl. nov., „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, 53 (4), 2003, s. 1155–1163, DOI10.1099/ijs.0.02520-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Kelsea A. Jewell i inni, A phylogenetic analysis of the phylum Fibrobacteres, „Systematic and Applied Microbiology”, 36 (6), 2013, s. 376–382, DOI10.1016/j.syapm.2013.04.002 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • Eric Pelletier i inni, “Candidatus Cloacamonas Acidaminovorans”: Genome Sequence Reconstruction Provides a First Glimpse of a New Bacterial Division, „Journal of Bacteriology”, 190 (7), 2008, s. 2572–2579, DOI10.1128/JB.01248-07, ISSN 0021-9193, PMID18245282, PMCIDPMC2293186 [dostęp 2021-03-16] (ang.).
 • spirochete, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 • Koji Mori i inni, Caldisericum exile gen. nov., sp. nov., an anaerobic, thermophilic, filamentous bacterium of a novel bacterial phylum, Caldiserica phyl. nov., originally called the candidate phylum OP5, and description of Caldisericaceae fam. nov., Caldisericales ord. nov. and Caldisericia classis nov, „International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, 59 (Pt 11), 2009, s. 2894–2898, DOI10.1099/ijs.0.010033-0, ISSN 1466-5026, PMID19628600 [dostęp 2021-03-15].
 • Koji Mori, Satoshi Hanada, Thermodesulfobium, American Cancer Society, 2015, s. 1–5, DOI10.1002/9781118960608.gbm00753, ISBN 978-1-118-96060-8 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Hiromi Nishida, Teruhiko Beppu, Kenji Ueda, Whole-genome comparison clarifies close phylogenetic relationships between the phyla Dictyoglomi and Thermotogae, „Genomics”, 98 (5), 2011, s. 370–375, DOI10.1016/j.ygeno.2011.08.001 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • E. Jumas-Bilak, L. Roudiere, H. Marchandin, Description of 'Synergistetes' phyl. nov. and emended description of the phylum 'Deferribacteres' and of the family Syntrophomonadaceae, phylum 'Firmicutes', „INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY”, 59 (5), 2009, s. 1028–1035, DOI10.1099/ijs.0.006718-0, ISSN 1466-5026 [dostęp 2021-03-15] (ang.).
 • Hans-Peter Horz i inni, Synergistes Group Organisms of Human Origin, „Journal of Clinical Microbiology”, 44 (8), 2006, s. 2914–2920, DOI10.1128/JCM.00568-06, ISSN 0095-1137, PMID16891512, PMCIDPMC1594628 [dostęp 2021-03-15].
 • Radhey S. Gupta, Protein Phylogenies and Signature Sequences: A Reappraisal of Evolutionary Relationships among Archaebacteria, Eubacteria, and Eukaryotes, „Microbiology and Molecular Biology Reviews”, 62 (4), 1998, s. 1435–1491, ISSN 1092-2172, PMID9841678, PMCIDPMC98952 [dostęp 2021-03-15].
 • Christopher T. Brown i inni, Unusual biology across a group comprising more than 15% of domain Bacteria, „Nature”, 523 (7559), 2015, s. 208–211, DOI10.1038/nature14486, ISSN 0028-0836 [dostęp 2021-03-18] (ang.).
 • a b Laura A. Hug i inni, A new view of the tree of life, „Nature Microbiology”, 1 (5), 2016, s. 1–6, DOI10.1038/nmicrobiol.2016.48, ISSN 2058-5276 [dostęp 2021-03-18] (ang.).
 • a b Paula B. Matheus Carnevali i inni, Hydrogen-based metabolism as an ancestral trait in lineages sibling to the Cyanobacteria, „Nature Communications”, 10, 2019, DOI10.1038/s41467-018-08246-y, ISSN 2041-1723, PMID30692531, PMCIDPMC6349859 [dostęp 2021-03-18].
 • a b Qiyun Zhu i inni, Phylogenomics of 10,575 genomes reveals evolutionary proximity between domains Bacteria and Archaea, „Nature Communications”, 10, 2019, DOI10.1038/s41467-019-13443-4, ISSN 2041-1723, PMID31792218, PMCIDPMC6889312 [dostęp 2021-03-18].
 • Alan Beccati i inni, SILVA tree viewer: interactive web browsing of the SILVA phylogenetic guide trees, „BMC Bioinformatics”, 18 (1), 2017, s. 433, DOI10.1186/s12859-017-1841-3, ISSN 1471-2105, PMID28964270, PMCIDPMC5622420 [dostęp 2021-03-18].
 • Pablo Yarza i inni, The All-Species Living Tree project: A 16S rRNA-based phylogenetic tree of all sequenced type strains, „Systematic and Applied Microbiology”, 31 (4), 2008, s. 241–250, DOI10.1016/j.syapm.2008.07.001 [dostęp 2021-03-18] (ang.).
 • Stams A, de Bok F, Plugge C, van Eekert M, Dolfing J, Schraa G. Exocellular electron transfer in anaerobic microbial communities. „Environ Microbiol”. 3 (8), s. 371–82, 2006. DOI: 10.1111/j.1462-2920.2006.00989.x. PMID: 16478444. 
 • Barea J, Pozo M, Azcón R, Azcón-Aguilar C. Microbial co-operation in the rhizosphere. „J Exp Bot”. 417 (56), s. 1761–78, 2005. DOI: 10.1093/jxb/eri197. PMID: 15911555. 
 • O’Hara A, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. „EMBO Rep”. 7 (7), s. 688–93, 2006. DOI: 10.1038/sj.embor.7400731. PMID: 16819463. 
 • Zoetendal E, Vaughan E, de Vos W. A microbial world within us. „Mol Microbiol”. 6 (59), s. 1639–50, 2006. DOI: 10.1111/j.1365-2958.2006.05056.x. PMID: 16553872. 
 • Gorbach S. Lactic acid bacteria and human health. „Ann Med”. 1 (22), s. 37–41, 1990. DOI: 10.3109/07853899009147239. PMID: 2109988. 
 • Salminen S, Gueimonde M, Isolauri E. Probiotics that modify disease risk. „J Nutr”. 5 (135), s. 1294–8, 2005. PMID: 15867327. 
 • Fish D. Optimal antimicrobial therapy for sepsis. „Am J Health Syst Pharm”. s. S13–9. PMID: 11885408. 
 • Belland R, Ouellette S, Gieffers J, Byrne G. Chlamydia pneumoniae and atherosclerosis. „Cell Microbiol”. 2 (6), s. 117–27, 2004. DOI: 10.1046/j.1462-5822.2003.00352.x. PMID: 14706098. 
 • Heise E. Diseases associated with immunosuppression. „Environ Health Perspect”, s. 9–19, 1982. DOI: 10.2307/3429162. PMID: 7037390. PMCID: PMC1568899. 
 • L Saiman. Microbiology of early CF lung disease. „Paediatr Respir Rev.”. 5 Suppl A. s. S367–369. PMID: 14980298. 
 • Yonath A, Bashan A. Ribosomal crystallography: initiation, peptide bond formation, and amino acid polymerization are hampered by antibiotics. „Annu Rev Microbiol”, s. 233–51, 2004. DOI: 10.1146/annurev.micro.58.030603.123822. PMID: 15487937. 
 • Khachatourians G. Agricultural use of antibiotics and the evolution and transfer of antibiotic-resistant bacteria. „CMAJ”. 9 (159), s. 1129–1136, 1998. PMID: 9835883. PMCID: PMC1229782. 
 • Johnson M, Lucey J. Major technological advances and trends in cheese. „J Dairy Sci”. 4 (89), s. 1174–8, 2006. PMID: 16537950. 
 • Hagedorn S, Kaphammer B. Microbial biocatalysis in the generation of flavor and fragrance chemicals. „Annu. Rev. Microbiol.”, s. 773–800, 1994. DOI: 10.1146/annurev.mi.48.100194.004013. PMID: 7826026. 
 • Cohen Y. Bioremediation of oil by marine microbial mats. „Int Microbiol”. 4 (5), s. 189–93, 2002. DOI: 10.1007/s10123-002-0089-5. PMID: 12497184. 
 • Neves LC, Miyamura TT, Moraes DA, Penna TC, Converti A. Biofiltration methods for the removal of phenolic residues. „Appl. Biochem. Biotechnol.”, s. 130–52, 2006. DOI: 10.1385/ABAB:129:1:130. PMID: 16915636. 
 • Liese A, Filho M. Production of fine chemicals using biocatalysis. „Curr Opin Biotechnol”. 6 (10), s. 595–603, 1999. DOI: 10.1016/S0958-1669(99)00040-3. PMID: 10600695. 
 • Aronson AI, Shai Y. Why Bacillus thuringiensis insecticidal toxins are so effective: unique features of their mode of action. „FEMS Microbiol. Lett.”. 1 (195), s. 1–8, 2001. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2001.tb10489.x. PMID: 11166987. 
 • Bozsik A. Susceptibility of adult Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) to insecticides with different modes of action. „Pest Manag Sci”. 7 (62), s. 651–4, 2006. DOI: 10.1002/ps.1221. PMID: 16649191. 
 • Chattopadhyay A, Bhatnagar N, Bhatnagar R. Bacterial insecticidal toxins. „Crit Rev Microbiol”. 1 (30), s. 33–54, 2004. DOI: 10.1080/10408410490270712. PMID: 15116762. 
 • Serres M, Gopal S, Nahum L, Liang P, Gaasterland T, Riley M. A functional update of the Escherichia coli K-12 genome. „Genome Biol”. 9 (2), s. RESEARCH0035, 2001. DOI: 10.1186/gb-2001-2-9-research0035. PMID: 11574054. 
 • Almaas E, Kovács B, Vicsek T, Oltvai Z, Barabási A. Global organization of metabolic fluxes in the bacterium Escherichia coli. „Nature”. 6977 (427), s. 839–43, 2004. DOI: 10.1038/nature02289. PMID: 14985762. 
 • Reed JL, Vo TD, Schilling CH, Palsson BO. An expanded genome-scale model of Escherichia coli K-12 (iJR904 GSM/GPR). „Genome Biol.”. 9 (4), s. R54, 2003. DOI: 10.1186/gb-2003-4-9-r54. PMID: 12952533. 
 • Walsh G. Therapeutic insulins and their large-scale manufacture. „Appl Microbiol Biotechnol”. 2 (67), s. 151–9, 2005. DOI: 10.1007/s00253-004-1809-x. PMID: 15580495. 
 • Graumann K, Premstaller A. Manufacturing of recombinant therapeutic proteins in microbial systems. „Biotechnol J”. 2 (1), s. 164–86, 2006. DOI: 10.1002/biot.200500051. PMID: 16892246. 
 • Wiki PolskiWiki DeutschWiki English Bibliografia Karolina Głowacka i Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Bakterie – czy to one sterują naszym „ja”?, kanał „Radio Naukowe” na YouTube, 27 kwietnia 2023 [dostęp 2023-09-06].
 • DSMZ Bacterial Nomenclature (ang.)
 • Genera of the domain of Bacteria. bacterio.cict.fr. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-03)]. (ang.)
 • Bacterial Motility and Behavior – Movies (ang.) – filmy przedstawiające różne kultury bakterii
 • Źródło: „https:https://www.duhocchina.com/wiki/index.php?lang=pl&q=Bakterie&oldid=71206072
  🔥 Top keywords:

  Bakterie: Domena organizmów bezjądrowych

  Bakterie (łac. bacteria, od gr. βακτήριον baktērion pałeczka, laseczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobną domenę. Są to najczęściej jednokomórkowce (choć istnieją też prymitywne formy wielokomórkowe), często tworzą kolonie i mają budowę prokariotyczną. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia.