ಕುಫು

ಕುಫುಕ್ರಿ.ಪೂ.ಸು. 2590-2567,ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಎರಡನೆಯ ದೊರೆ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ನದೀದಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪಿರಮಿಡಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ.

Ivory idol of Khufu in detail

Wiki ಕನ್ನಡWiki DeutschWiki English ಕುಟುಂಬ 3362 Khufu in the internet-database of Jet Propulsion Laboratory (JPL) (English).
  • Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names. Springer, Berlin/Heidelberg 2003 (5th edition), ISBN 3-540-00238-3, page 280.
  • Wiki ಕನ್ನಡWiki DeutschWiki English ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

    ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
    🔥 Top keywords:

    ಕುಫು

    ಕುಫುಕ್ರಿ.ಪೂ.ಸು. 2590-2567,ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಎರಡನೆಯ ದೊರೆ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ನದೀದಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪಿರಮಿಡಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ.