Trojmezí

geografické místo, kde se potkávají hranice tří území
Tento článek je o obecném geografickém pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Trojmezí (rozcestník).

Hraniční trojmezí, též trojzemí nebo trojstyk, je geografický bod, kde se setkávají hranice tří geografických celků stejné úrovně (země, provincie, státy, spolkové země, ale i nepolitické útvary jako povodí, úmoří, kontinenty, geologické celky). Může se nacházet na souši, ale i ve vodě, pokud hranice vede řekou, jezerem nebo po moři.

Vaalserberg: Trojmezí Německa, Nizozemí a Belgie
Trojmezí Česka, Německa a Rakouska na Šumavě
Trojmezí Česka, Polska a Slovenska u Hrčavy
Sevening: Památník Evropy (D/B/L)
Trojmezí Česka, Polska a Německa mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou
Trojmezí Finska, Norska a Švédska
Kámen na Králickém Sněžníku, označující trojmezí historických zemí Čechy, Morava a Kladsko/Slezsko)
Historické trojmezí Čech, Moravy a Dolních Rakous
Vrch Ofen/Peč u Arnoldsteinu: trojmezí I/SLO/A
Slovensko-polsko-ukrajinské trojmezí Kremenec

Trojmezí je přirozený jev vznikající na každém styku tří území. U významnějších celků (země apod.) se obvykle jedná o atrakci, často označenou vlajkami všech dotčených území či monumentem. Mnohá trojmezí se však nacházejí ve špatně dostupných oblastech (vysoké hory, střed řeky nebo jezera). Některá trojmezí existují na svém místě už mnoho století.

Počet mezinárodních trojmezí každého státu většinou odpovídá počtu sousedících států (bez enkláv a poloenkláv), minus počet jeho pobřežních úseků (např. Mexiko sousedí se třemi státy a má dvě pobřeží, má tedy jedno trojmezí). Pokud stát sousedí jen s jedním státem, trojmezí mít nemůže. Naopak pokud sousedí se státem uzavřeným mezi pouhými dvěma státy, má o jedno trojmezí navíc. V současnosti (2021) má ze 195 států 135 nějaké trojmezí hranic; celkem těchto bodů na světě existuje 159.

Nejvíce trojmezí ze států světa má Čína – 16, a to přesto že sousedí jen se 14 státy – se třemi z nich má totiž po dvou trojmezích. Z evropských států má nejvíce trojmezí Rakousko (9), stejně jako Rusko.

Žádná trojmezí nemají zejména ostrovní státy, (polo)enklávní státy a většina států severní a střední Ameriky.

Wiki ČeštinaWiki DeutschWiki English Trojmezí v Česku a do

Česko má čtyři mezistátní trojmezí:

Za další významná trojmezí můžeme označit místa styku historických zemí:

V Česku se dále vyskytuje 13 krajských trojmezí, která však nebývají zvláštně značena. Oblasti okolo těchto trojmezí jsou zpravidla vnitřními periferiemi a trpí odlehlostí od center a slabou mezikrajskou veřejnou dopravou.

Zajímavostí je karpatská hora Stoh na jihovýchodě Podkarpatské Rusi, kde se za meziválečného období nacházel styk území Československa, RumunskaPolska. S přesuny hranic po druhé světové válce toto trojmezí zaniklo, dnes jde o bod na rumunsko-ukrajinské hranici.

Wiki ČeštinaWiki DeutschWiki English Města na trojmezí švýcarská Basilej na trojmezí s Francií a Německem
 • německé Cáchy s Belgií a Nizozemskem
 • paraguayské Ciudad del Este s Argentinou a Brazílií
 • turecké Edirne s Řeckem a Bulharskem
 • libyjský Gadames s Alžírskem a Tuniskem
 • kolumbijská Leticia s Brazílií a Peru
 • maďarský Segedín se Srbskem a Rumunskem
 • íránský Záhedán s Afghánistánem a Pákistánem
 • německá Žitava s Českem a Polskem
 • Extrémním případem hlavního města na trojmezí je slovenská Bratislava na hranici s Rakouskem a Maďarskem.

  Historicky významnou vesnicí na trojmezí je lucemburský Schengen u hranic s Francií a Německem.

  Přístavy irácký Faw mezi Íránem a Kuvajtem
 • slovinský Koper mezi Itálií a Chorvatskem
 • Na blízkém styku čtyř států se nacházejí

  • izraelský Eilat a jordánská Akaba mezi Egyptem a Saúdskou Arábií

  Ani v přeneseném smyslu však není takovým trojmezím bosenskohercegovský Neum, s nímž z obou stran sousedí Chorvatsko.

  Wiki ČeštinaWiki DeutschWiki English Čtyř- a více-mezí Velkou Británii, Francii, Norsko, Argentinu, Chile, Austrálii a Nový Zéland; navíc se s nimi v tomto bodě stýká ještě osmé území – Země Marie Byrdové, což je nikým nenárokovaná oblast. Nicméně s platností Antarktické smlouvy od roku 1961 tyto hranice ztratily praktický význam.

  Téměř v jednom bodě uprostřed řeky Zambezi se setkávají hranice Botswany, Namibie, Zambie a Zimbabwe. Ve skutečnosti se však jedná o dvě trojmezí vzdálená od sebe asi 160 metrů – Namibie (Capriviho pruh) a Zimbabwe se nedotýkají.

  „Čtyřmezí“ se nicméně běžně vyskytují na styku nižších správních jednotek vymezovaných uměle pravoúhlým způsobem – takto se skutečně v jednom bodě zvaném Four Corners setkávají území amerických států Arizona, Colorado, Nové Mexiko a Utah, nebo kanadských území Manitoba Manitoba, Saskatchewan Saskatchewan, Severozápadní teritoria Severozápadní teritoria a Nunavut Nunavut (toto kanadské čtyřmezí vzniklo teprve roku 1999 vyčleněním teritoria Nunavut).

  V Česku existuje jedno okresní čtyřmezí, vytyčené paradoxně jen třemi celky – okresy Brno-město, Brno-venkov a Blansko. Okres Brno-venkov obklopuje městský okres Brna, ovšem v jednom bodě se brněnské katastrální území Útěchov dotýká území Adamova (okres Blansko), čímž vzniká čtyřmezí se dvěma protilehlými rohy patřícími témuž celku. Bod se nachází pár desítek metrů od Hrádkovy cesty z Útěchova do Adamova.

  Wiki ČeštinaWiki DeutschWiki English Trojmezí ve světě Obrázky, zvuky či videa k tématu trojmezí na Wikimedia Commons
 • Galerie trojmezí na Wikimedia Commons
 • Seznam všech trojmezí hranic
 • Trojmezí ČR–Polsko–Německo na webu o státních hranicích
 • Trojmezí ČR–Německo–Rakousko na webu o státních hranicích
 • Trojmezí ČR–Rakousko–Slovensko na webu o státních hranicích
 • Trojmezí ČR–Slovensko–Polsko na webu o státních hranicích
 • 🔥 Top keywords:

  Trojmezí: Geografické místo, kde se potkávají hranice tří území

  Hraniční trojmezí, též trojzemí nebo trojstyk, je geografický bod, kde se setkávají hranice tří geografických celků stejné úrovně (země, provincie, státy, spolkové země, ale i nepolitické útvary jako povodí, úmoří, kontinenty, geologické celky). Může se nacházet na souši, ale i ve vodě, pokud hranice vede řekou, jezerem nebo po moři.