Sciencias d'a Tierra

As sciencias d'a Tierra ye o termin emplegato ta referir-se a totas as sciencias relacionatas con o planeta Tierra. O estudio d'o nuestro planeta ye un caso particular aintro d'a planetolochía, que en cheneral s'ocupa d'o estudio d'os planetas d'o sistema solar.

O planeta Tierra

Historicament as prencipals disciplinas d'as sciencias d'a Tierra son a fisica, a cheolochía, a cheografía, a meteorolochía, as matematicas, a quimica y a biolochía.


Sciencias d'a Tierra

As sciencias d\'a Tierra ye o termin emplegato ta referir-se a totas as sciencias relacionatas con o planeta Tierra. O estudio d\'o nuestro planeta ye un caso particular aintro d\'a planetolochía, que en cheneral s\'ocupa d\'o estudio d\'os planetas d\'o sistema solar.