Blanca (musica)

Una blanca ye una fegura musical que equivale a 1/2 d'a valor d'a fegura redonda, a 2 negras, 4 corcheas, 8 semicorcheas, etc. A blanca, como totas as feguras musicals, tiene un silencio d'a suya mesma valor. Iste se representa con un guión grueso situato por dencima d'a tercera ringla d'o pentagrama.

Pentagrama con dos notas blancas, y un silencio de blanca.

A blanca indica una durada dos vegatas más luenga que una negra u dos vegatas más curta que una redonda. Si li s'adhibe un puntiello a suya durada ye l'habitual más a metat d'ista: estando a suya durada habitual 4 corcheas, pasa a durar 6 (4 + 2); estando a suya durada habitual 2 negras, pasa a durar 3 (2 + 1).

En un compás 2/4, a blanca equivale a dos tiempos (dos negras), en un compás 2/2 equivale a un tiempo y en un compás 2/1 equivale a meyo tiempo. Se emplega en os pentagramas a sobén, como a resta de notas, con una valor relativa; a nota que le sigue de mayor valor ye a redonda, a quala equivale a quatro negras, y a la redonda li sigue a quadrata a quala equivale a ueito negras. Ista zaguera quasi no s'emplega.

A blanca no gosa emplegar-se en compases de subdivisión ternaria.


Blanca (musica)

Una blanca ye una fegura musical que equivale a 1/2 d\'a valor d\'a fegura redonda, a 2 negras, 4 corcheas, 8 semicorcheas, etc. A blanca, como totas as feguras musicals, tiene un silencio d\'a suya mesma valor. Iste se representa con un guión grueso situato por dencima d\'a tercera ringla d\'o pentagrama.