Voorrym (ook beginrym of aanvangsrym genoem) is rym aan die begin van versreëls.

Voorrym moet nie met alliterasie verwar word nie.

Voorbeeld

  • blinkende betowerende vonkelende kristal,
    klinkende kele en jubelgeskal.

Voorrym

Voorrym (ook beginrym of aanvangsrym genoem) is rym aan die begin van versreëls.