Openbare maatskappy

Openbare maatskappye is normaalweg op 'n aandelemark genoteer en kry die afkorting "Bpk." na die naam van die maatskappy. Privaat maatskappye kry die afkorting "(Edms.) Bpk."[1]

Dit kom ooreen met die Britse “Public Limited Company (plc)” en die Duitse "Aktiengesellschaft (AG)", maar verskillende wette is in verskillende lande van toepassing.

Verwysings


Openbare maatskappy

Openbare maatskappye is normaalweg op \'n aandelemark genoteer en kry die afkorting Bpk. na die naam van die maatskappy. Privaat maatskappye kry die afkorting (Edms.) Bpk.