Ndebele

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die woord Ndebele (of Matabele) kan na verskillende dinge verwys:


Ndebele: Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die woord Ndebele (of Matabele) kan na verskillende dinge verwys: