Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Giao thông Tây An - Xi'an Jiaotong University - XJTU - 西安交通大学

Đại học Giao thông Tây An

Xi'an Jiaotong University - XJTU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 C9 League (Ivy League)

Trường đại học ở Tây An, Thiểm Tây

Đại học Trường An - Chang'an University - CHD - 长安大学

Đại học Trường An

Chang'an University - CHD

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程

Trường đại học ở Trường An, Tây An

Đại học Cát Lâm - Jilin University - JLU - 吉林大学

Đại học Cát Lâm

Jilin University - JLU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trường Xuân, Cát Lâm

Đại học Hồ Hải - Hohai University - HHU - 河海大学

Đại học Hồ Hải

Hohai University - HHU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Nam Kinh, Giang Tô

Du Học Trường Sa - Hồ Nam

Top