Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Sơn Đông - Shandong University - SDU - 山东大学

Đại học Sơn Đông

Shandong University - SDU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Tế Nam, Sơn Đông

Đại học Nam Xương - Nanchang University - NCU - 南昌 大学

Đại học Nam Xương

Nanchang University - NCU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Nam Xương, Giang Tây

Du học Trung Quốc Bắc Kinh

Top