Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc

Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trường Đại học Tứ Xuyên là trường đại học trọng điểm Quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc. Hiện nay trường có quy mô lớn nhất và đào tạo nhiều chuyên ngành nhất ở khu vực […]

Học Viện Kỹ thuật Nam Kinh, Trung Quốc

Học Viện Kỹ Thuật Nam Kinh, Trung Quốc (Nanjing Polytechnic Institute), Tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghệ Hóa học Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô. Học Viện Kỹ Thuật Nam Kinh, Thành lập bởi Chính quyền Tỉnh Giang Tô và […]

Đại Học Hà Hải, Trung Quốc

Đại học Hà Hải, Nam Kinh, Trung Quốc thành lập năm 1915, tiền thân là một học viện chuyên về thủy lợi của Trung Quốc. Là trường đứng đầu các trường đại học Trung Quốc về đào tạo chuyên ngành […]