Học bổng Đại học Dân tộc Vân Nam 2020- 2021

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐẠI HỌC DÂN TỘC VÂN NAM – HỌC BỔNG TỈNH VÂN NAM NĂM 2020-2020 Học bổng dành cho chương trình các chuyên ngành hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, chương trình Hán ngữ và văn hóa. […]

Đại học Dân tộc Vân Nam

Đại học Dân tộc Vân Nam – Yunnan Minzu University (云南民族大学 呈贡校区) có 20 học viện như Học viện Nhân văn, Học viện Văn hoá dân tộc, Học viện Văn hoá ngôn ngữ Đông-Nam Á và Nam Á, Học viện […]