Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh - Trung Quốc

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh – Trung Quốc

Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh (北京外国语大学) viết tắt BFSU của Beijing Foreign Studies University là được thành lập vào năm 1941, là một trường đại học uy tín ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ […]