Đại học Lan Châu, Trung Quốc

Đại học Lan Châu, Trung Quốc

Đại học Lan Châu là một trường đại học nghiên cứu lớn ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1909, đây là một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo […]