Đại Học Y Bắc Kinh - Trung Quốc

Đại Học Y Bắc Kinh – Trung Quốc

Đại Học Y Bắc Kinh – Trung Quốc viết tắt là BUCM –  Beijing University of Chinese Medicine (北京中医药大学) được thành lập vào năm 1956, là một trong những tổ chức giáo dục đại học sớm nhất dành cho y […]

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh - Trung Quốc

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh – Trung Quốc

Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh (北京外国语大学) viết tắt BFSU của Beijing Foreign Studies University là được thành lập vào năm 1941, là một trường đại học uy tín ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ […]

Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc

Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BẮC TRUNG QUỐC Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và  những người  có  tài năng lớn xuất hiện vô số từ viện giáo dục đại học này. Được thành […]