Danh Sách Sân Bay Ở Trung Quốc – cập nhật

Dưới đây là danh sách các sân bay Quốc tế và Nội địa tại Trung Quốc phục vụ dân dụng được sắp xếp theo tỉnh và thành phố, dự kiến là 240 sân bay tại Trung Quốc đang hoạt động […]

33 điểm tham quan hấp dẫn ở Quảng Tây, Trung Quốc

Quảng Tây (tên đầy đủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) là một khu tự trị của dân tộc Choang tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quảng Tây là giản xưng của “Quảng Nam Tây lộ” từ thời […]