12 cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

12 cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

Tuyển sinh: Học Bổng học tiếng Trung quốc 1 năm 2020 - 2021. Học Bổng CSC, Học Bổng Khổng tử, Học bổng tỉnh, học bổng trường cho Học bổng Du Học Trung Quốc 2020 – 2021 tại Nam Kinh, Chiết Giang, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây…

Du học tiếng Trung quốc 1 năm, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ - Miễn phí 100% toàn bộ học phí, Ký túc xá, Bảo hiểm y tế, Hỗ trợ sinh hoạt phí 2000 tệ - 3500 tệ/ tháng - Học bổng CSC, Học bổng khổng tử, Học bổng trường

12 cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

1. Sử dụng trợ từ nghi vấn….吗?

Đây là hình thức câu nghi vấn thông dụng nhất. Ví dụ:

– 你是大学生吗/nǐ shì dà xué shēng ma/: cậu là sinh viên à?
– 你爱我吗/nǐ ài wǒ ma/: em yêu tôi không?
– 你还在读书吗/nǐ hái zài dú shū ma/: cậu vẫn đang di học à?
– 你不回家吗/nǐ bù huí jiā ma/: cậu không về nhà à?
– 你没有男朋友吗/nǐ méi yǒu nán péngyou ma/: cậu không có bạn trai à?

2. Dạng câu hỏi chính phản A不A

Ví dụ:
– 我去图书馆借书, 你去不去? /wǒ qù tú shū guǎn jiè shū, nǐ qù bú qù/: tôi đi thư viện mượn sách, cậu có đi không?
– 我给你买一条裙子, 你看看喜欢不喜欢? / wǒ gěi nǐ mǎi yī tiáo qúnzi, nǐ kàn kàn xǐ huān bù xǐ huān/: tôi mua cho cậu một cái váy, cậu xem có thích không?
– 亲爱的, 快来看我穿这件衣服帅不帅?
/qīn ài de, kuài lái kàn wǒ chuān zhè jiàn yīfu shuài bú shuài/
Cưng à, mau đến xem anh mặc bộ này có đẹp trai không?

– 你到底爱不爱我?
/nǐ dào dǐ ài bú ài wǒ/
Em rốt cuộc có yêu tôi hay không?

– 妈妈给你做你最爱吃的蛋糕, 好不好?
/māma gěi nǐ zuò nǐ zuì ài chī de dàn gāo, hǎo bù hǎo/
Mẹ làm báng gato mà con thích ăn nhất, ok không?

– 你饿不饿,我给你煮一碗面.
/ nǐ è bú è , wǒ gěi nǐ zhǔ yī wǎn miàn/
Cậu có đói không, tớ đi làm cho cậu bát mì.

Người Trung Quốc cũng thường hay nói dạng A不

VD:
– 你睡觉不?
/nǐ shuì jiào bù/
Cậu có ngủ không?

– 你听我说完好不?
/nǐ tīng wǒ shuō wán hǎo bù/
Em nghe tôi nói hết được không?

– 我出去逛逛街你去不?
/wǒ chū qù guàng guàng jiē nǐ qù bù/
Tôi ra ngoài đi dạo, cậu đi không?

3. Đặt câu hỏi dùng đại từ nghi vấn
– 谁 /shuí/: ai
– 何 /hé/: cái gì
– 什么 /shén me/: cái gì
– 哪儿 /nǎr/: nơi nào, chỗ nào, đâu
– 哪里 /nǎ lǐ/: nơi nào; đâu; chỗ nào; ở đâu; đâu có; đâu phải
– 几时 /jǐ shí/: lúc nào
– 几 /jǐ/: mấy (số lượng nhỏ hơn 10)
– 多少 /duō shǎo/: bao nhiêu ( số lượng lớn hơn 10)
– 怎能 /zěn néng/: sao có thể
– 怎么 /zěn me/: tại sao, làm sao
– 怎的 /zěn de/: sao; thế nào; ra sao; như thế nào
– 怎样 /zěn yàng/: thế nào; ra sao; như thế nào
– 怎么样 /zěn me yàng/: thế nào; ra làm sao; làm gì
– 怎么着 /zěn me zháo/: thế nào; dù thế nào; làm gì
– 如何 /rú hé/: như thế nào; làm sao; thế nào; ra sao
– 为什么 /wèi shén me/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 为何 /wèi hé/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 啥 /shá/: cái gì
– 为啥 /wèi shá/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 咋 /zǎ/: sao; thế nào

Ví Dụ:

– 谁是你们的英文老师?
/shuí shì nǐmen de yīng wén lǎo shī/
Ai là giáo viên tiếng Anh của các bạn?

– 你最近怎么样?
/nǐ zuì jìn zěn me yàng/
Dạo này cậu thế nào?

– 今天星期几?
/jīn tiān xīng qī jǐ/
Hôm nay thứ mấy?

– 你喜欢看什么书?
/nǐ xǐ huān kàn shén me shū/
Cậu thích đọc sách gì?

– 苹果多少钱一斤?
/píng guǒ duō shǎo qián yī jīn/
Táo bao nhiêu một cân?

– 你为什么骗我?
/nǐ wèi shén me piàn wǒ/
Tại sao cậu lại lừa tôi?

– 你想去哪儿?
/nǐ xiǎng qù nǎr/
Cậu muốn đi đâu?

– 你现在想怎么样?
/nǐ xiàn zài xiǎng zěn me yàng/

– 你还要我怎样?
/nǐ hái yào wǒ zěn yàng/
Cậu còn muốn tôi như thế nào nữa đây?

– 你走了, 你叫我怎么活?
/nǐ zǒu le, nǐ jiào wǒ zěn me huó/
Em đi rồi, em bảo tôi biết phải sống như thế nào?

4. Câu hỏi lựa chọn dùng 还是
VD:
– 你上午上课还是下午上课?
/nǐ shàng wǔ shàng kè hái shì xià wǔ shàng kè/
Cậu đi học sang hay chiều?

– 你想自己走还是要我背你?
/nǐ xiǎng zì jǐ zǒu hái shì yào wǒ bèi nǐ/
Em muốn tự mình đi hay là muốn tôi bế em

– 你喜欢喝咖啡还是果汁?
/nǐ xǐ huān hē kā fēi hái shì guǒ zhī /
Cậu thích uống cà phê hay nước hoa quả.

5. Câu hỏi giản lược dùng 呢
VD:
– 我叫小王, 你呢?
/wǒ jiào xiǎo wáng, nǐ ne/
Tôi tên là tiểu Vương, còn cậu?

– 我喝果汁, 你呢?
/wǒ hē guǒ zhī, nǐ ne/
Tôi uống nước hoa quả, còn cậu?

– 小丽在做练习, 小红呢?
/xiǎo lì zài zuò liàn xí, xiǎo hóng ne/
Tiểu Lệ đang làm bài tập, Tiểu Hồng thì sao?

6. Câu hỏi dùng … 好吗?
… 行吗?
…. 可以吗?
…对吗?

Loại câu hỏi này thường là đưa ra kiến nghị, hỏi ý kiến của đối phương

VD:
– 我们明天回我老家玩,好吗?
/wǒmen míngtiān huí wǒ lǎo jiā wán , hǎo ma/
Ngày mai chúng mình về quê tớ chơi, có được không?

– 这样做行吗?
/zhè yàng zuò xíng ma/
Làm như vậy có được không?

– 我想打个电话, 行吗?
/ wǒ xiǎng dǎ gè diàn huà, xíng ma/
Tôi muosn gọi một cuộc điện thoại có được không?

– 我明天请假可以吗?
/wǒ míng tiān qǐng jià kě yǐ ma/
Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép có được không?

7. Câu hỏi dạng 不是…吗?
Vd :

– 你不是不会喝酒吗?
/nǐ bú shì bú huì hē jiǔ ma/
Không phải cậu không biết uống rượu sao?

– 你不是说想和我分手吗?
/nǐ bú shì shuō xiǎng hé wǒ fēn shǒu ma/
Không phải em nói muốn chia tay với tôi sao?

– 我们不是说好了在学校门口见面吗, 你为什么不来?
/wǒmen bú shì shuō hǎo le zài xuéxiào mén kǒu jiàn miàn ma, nǐ wèi shén me bù lái/
Chúng ta không phải đã nói là gặp ở cổng trường sao, tại sao cậu không tới?

– 你不是说明天才回来吗?
/nǐ bú shì shuō míng tiān cái huí lái ma/
Không phải cậu nói ngày mai mới về sao?

8. Đặt câu hỏi sử dụng….了吗/了没有?
VD:
– 你吃饭了吗?
/nǐ chī fàn le ma/
Cậu ăn cơm chưa?

– 你给他打电话了没有?
/nǐ gěi tā dǎ diàn huà le méi yǒu/
Cậu gọi điện cho anh ấy chưa?

– 你去过中国了吗?
/nǐ qù guò zhōng guó le ma/
Cậu đã đi Trung Quốc bao giờ chưa?

– 你睡够了没有?
/nǐ shuì gòu le méi yǒu/
Cậu đã ngủ đủ chưa?

Có thể nói ngắn gọn …了没有? thành …了没?

– 你吃了没?
/nǐ chī le méi/
Cậu ăn chưa?

– 起床了没?
/qǐ chuáng le méi/
Dậy chưa?

9 . Đặt câu hỏi dùng 是不是 : thường dùng để xác nhận lại thông tin
Vd:

– 你怎么了? 是不是饿了?
/nǐ zěn me le ? shì bú shì è le/
Cậu sao thế? có phải đói rồi không?

– 是不是最近很忙?
/shì bú shì zuì jìn hěn máng/
Có phải gần đây cậu rất bận không?

– 你要跟我作对你才开心, 是不是?
/nǐ yào gēn wǒ zuò duì nǐ cái kāi xīn, shì bú shì/
Cậu phải chống đối tôi thì cậu mới vui có đúng không?

10. Cách đặt câu hỏi dùng 有没有
VD:
– 你有没有爱过我?
/nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ/
Em có từng yêu tôi không?

– 你有没有想我?
/nǐ yǒu méi yǒu xiǎng wǒ/
Em có nhớ tôi không?

– 这是我写的报告, 你看看有没有问题?
/zhè shì wǒ xiě de bào gào, nǐ kàn kàn yǒu méi yǒu wèn tí/
Đay là báo cáo tôi viết, cậu xem xem có vấn đè gì không?

– 有没有人告诉你我很爱你?
/yǒu méi yǒu rén gào sù nǐ wǒ hěn ài nǐ/
có ai nói với em rằng tôi rất yêu em không?

11. Đặt câu hỏi dùng trợ từ ngữ khí
– ….吧 ? : dùng để hỏi hoặc phán đoán một điều mà bạn có vẻ như đã chắc chắn, thường thấp giọng ở chữ 吧

VD:
– 你最近还好吧?
/nǐ zuì jìn hái hǎo ba/
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

-你就是小丽吧?
/nǐ jiù shì xiǎo lì ba/
Cậu chính là Tiểu Lệ đúng không?

-你吃饭了吧?
/nǐ chī fàn le ba/
Cậu ăn cơm rồi chứ?

– ….啊? :thường mang nghĩa thương lượng hoặc khuyên bảo và thường cao giọng ở chữ 啊

VD: – 我们再等会啊?
/wǒmen zài děng huì ā/
Chúng ta đợi thêm một lúc chứ?

-你们星期天也上课啊
/nǐmen xīng qī tiān yě shàng kè ā/
Các cậu chủ nhật cũng đi học à?

-明天你们不去啊?
/míng tiān nǐmen bú qù ā/
Ngày mai các cậu không đi à?

-你到底去不去啊?
/nǐ dào dǐ qù bú qù ā/
Rốt cục cậu có đi hay không?

– …啦? 啦 là hợp âm của 了và 啊

VD : -你又要睡啦?
/nǐ yòu yào shuì là/
Cậu lại muốn ngủ nữa à?

-你去找他啦?
/nǐ qù zhǎo tā là/
Cậu đi tìm cậu ấy rồi?

12. Ngoài ra có thể tạo câu hỏi dưới dạng câu trần thuật nhưng lên giọng ở cuối câu để thể hiện ngữ khí nghi vấn
VD:
– 你睡着了?
/nǐ shuì zháo le/
Cậu ngủ rồi sao?

-你上班去?
/nǐ shàng bān qù/
Cậu đi làm à?

-你对这个感兴趣?
/nǐ duì zhè gè gǎn xīng qù/
Cậu có hứng thú với cái này?

-你也要去?
/ nǐ yě yào qù/
Cậu cũng muốn đi?

Thông tin cần thiết

Học Bổng Du Học Trung Quốc CSC 2019

Học bổng du học Trung Quốc 2019 – 2020, Học Bổng học tiếng Trung quốc 1 năm, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Điều kiện tự xin học học bổng chính phủ CSC, Visa du học Trung quốc 2019-2020

1. Dành cho Đại học: Miễn toàn bộ học phí, tiền KTX, 1 năm học tiếng + 4 năm Đại học
2. Dành cho Thạc sĩ: Miễn toàn bộ học phí, tiền KTX, 1 năm học tiếng + 2 năm Thạc sĩ
3. Dành cho Tiến sĩ: Miễn toàn bộ học phí, tiền KTX, 3 năm học Tiến sĩ
4. Dành cho Học sinh: Miễn toàn bộ học phí, tiền KTX, 3 năm học cấp 3 – Học tại Thiên Tân

ĐĂNG KÝ DU HỌC TRUNG QUỐC 2020 - 2021

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào những mục có dấu* Gọi/ Zalo: 0868-183-298

Điền đầy đủ họ và tên

Điền vào địa chỉ email nhận thư trả lời

Bậc học cuối bạn đã và đang học

Điền vào năm sinh của bạn

Điền vào SĐT chúng tôi sẽ gọi cho bạn

Chứng chỉ ngoại ngữ hiện có

Chọn loại học bổng mà bạn dự định nộp hồ sơ

Chọn kỳ mà bạn muốn đi du học

HỌC BỔNG DU HỌC TRUNG QUỐC

☎️ Tư Vấn Nhanh: (08) 68.183.298 - laihualiuxue@gmail.com
Học bổng học tiếng Trung Quốc 1 năm 2019 - 2020
Học bổng toàn phần Đại học Chính phủ Trung Quốc 2019 - 2020
Học bổng toàn phần Thạc sĩ - Tiến sĩ Chính phủ Trung Quốc 2019 - 2020
- MIỄN PHÍ 100% học phí – ký túc xá (4 năm) & học tiếng (1 năm)
- Cơ hội nhận tiền SINH HOẠT PHÍ 500 – 3500 NDT/tháng
- Thủ tục ĐƠN GIẢN, gọn nhẹ – ĐẢM BẢO visa 100%
- HỌC THẲNG chuyên ngành nếu đã có HSK4-6 hoặc IELTS 5.5
>> Xem Danh sách trường có học bổng du học Trung Quốc năm 2019-2020

Chat ZALO