UTC+06:00

时区

(重定向自UTC+6

UTC+06:00時區協調世界時快6個小時,包含以下區域:

2008年的UTC+6:藍(12月)、橘(6月)、黃(全年)、淡藍 - 海洋

作为标准时间(全年)编辑

主要城市:达卡吉大港市巴里萨尔市库米拉市

仅民间使用,官方未采用编辑

歷史上曾是UTC+6的國家地區编辑

UTC+601234567891011121314151617181920212223
UTC
昨日
18
昨日
19
昨日
20
昨日
21
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BJT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
翌日
0
翌日
1