באקטעריע

באקטעריעס איז א גרויסע גרופע פון קליינע לעבעדיגע ארגאניזמען געמאכט פון איין צעל. זיי האבן DNA און זייער ביאכעמיע איז ענלעך צו אנדערע לעבעדיגע ארגאניזמען.

כמעט אלע באקטעריעס זענען אזוי קליין אז מ׳קען זיי זען נאר דורך א מיקראסקאפ. זיי זענען די פשוט׳סטע ארגאניזמען אויף דער ערד.

באקטעריעס מערן זיך דורך צעשפאלטן.

אין דער 19טן יארהונדעטר האט ראבערט קאך געוויזן אז באקטעריעס זענען גורם עטלעכע קראנקייטן, צווישן זיי כאלערע, טובערקולאז און אנטראקס. אין 1905 האט מען אים באלוינט מיטן נאבעל פריז פאר זיין ארבעט.

מסתמא זענען פאראן מער באקטעריעס ווי נארוועלכן אנדערן ארגאניזם אויף דער ערד.[1] מערסטע באקטעריע לעבן אין דעם באדן אדער אין וואסער, אנדערע אבער לעבן אינערהאלב אדער אויף דער הויט פון אנדערע ארגאניזמען, כולל מענטשן . אין דעם מענטשלעכן קערפער זענען פאראן צען מאל אזוי פיל באקטעריעס ווי מענטשלעכע צעלן. טייל באקטעריעס זענען גורם קראנקייטן, אנדערע אבער העלפן מיט טאג-טעגלעכע אקטיוויטעטן ווי פארדייען עסן. באקטעריעס קומען צו ניץ אויך אין פראדוצירן קעז און יאגארט.

  1. ציטירן גרײַז: אומגילטיגער <ref> טאַג;קיין טעקסט נישט געשריבן פֿאַר רעפֿערענצן מיטן נאָמען lots
🔥 Top keywords: הויפט זייטוואסילי קאנדינסקיאייוועלטחנוכהחנוכה ליכטבאַזונדער:זוכןװיקיפּעדיע:קאנטאקט אונדזיידישחדשות אנשהילף:אינהאלטוויקיפעדיעישׂראלװיקיפּעדיע:פארלאמענטקראקעקוקיבאַזונדער:לעצטע ענדערונגעןװיקיפּעדיע:קלארשטעלונגדריידלװיקיפּעדיע:וועגןישראללאטקעװיקיפּעדיע:אינהאלטװיקיפּעדיע:קאווע שטיבלJDNLפארטאל:אקטועלע געשעענישןירושליםגדי אייזנקאטNװיקיפּעדיע:אריינפיריואל לאנדאדי וואךכאמאסאיינקויף צענטער2023 ישראל–כאמאס קריגהמחדשאותו האישוויקימעדיע פונדאציעAבנימין נתניהוTװיקיפּעדיע:ברוכים הבאיםDGJחייםפאנטשקעחי יצחק טווערסקיפארטאל:רעקאמענדירטע ארטיקלעןIאינטערנעטאהרעלע סאמעטVוויעןשלום עליכם (שרייבער)נטורי קרתאBכינערעדן:חדשות אנש עולם הנגינהQענגלישװיקיפּעדיע:פאליסיס און אנווייזונגעןענציקלאפעדיעWחנוכה געלטסאטמאר מחלוקתבאַזונדער:מיינע ביישטייערןװיקיפּעדיע:פארבינדט זיך מיט אונזRמשה טייטלבוים (ישמח משה)בלויKװיקיפּעדיע:פריוואטקייט פאליסייאפאןהעברעאישCטעסלעHמוסטער:גרעסטע שטעט אין דער וועלטPפארבסMXביאפיזיקארכיפעלאגקורץ ווארט1967רעדן:הויפט זייט/ארכיוו 2011EסיישעלSמאמענטחשמונאיםפראנקפורטסאטמאר ישיבה גדולה (קווינס)יארדאניעװיקיפּעדיע:קאפירעכטן1980מוסטער:Lang