Lloje jo të rrezikuara

Statusi i ruajtjes
Bretkosa e artë, e parë për herë të fundit në 1989
Statusi "I zhdukur"
  • (lista)
  • (lista)
Statusi "I rrezikuar"
  • (lista)
  • (lista)
  • (lista)
Statusi "S'ka rrezik"
  • (lista)
Versioni i statusit të ruajtjes, BNRN ( versioni 3.1, 2001)