Template:Хорошая статья

Къэплъан
Къэплъан

Къэплъаныр, мэзчэтыу псэушъхьэхэмэ а щыщ. ПстэумкIи ионтэгъугъэ кг 270 мэхъуы, зырызхэри кг 300-ым ехъуых, ыкІхьагъэ м 4-ым нэсы. НэхьбэрэмкІэ къэплъаным лъэныкъо джадэ къзэрегъуэтзы шъхьэзакъоу ащ шэпсэуы. Непэ къэплъан лъэпкъыр зэрэщытэу кодыжынкІэ щынагъу траубытагъ! Пасэм Кэфказым щегъэджагъэу Іэндунесям нэсэ къэплъанхэр къэбгъотынэу щытыгъ, ау непэ пэкІэ-пакІэу зэбгырызыгъэу къэнагъэх. Къэплъаныр псэушъхьэшх, мэзпщэнхэр, мэзщыдхэр, мэзпсэцухэр, тхьакІумкІыхьэхэр ещхых.

(Къэплъан...)

Template documentation
🔥 Top keywords: